Podsumowanie Paktu Zatrudnieniowego – PUP Skarżysko

W dniu 11 września 2017r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej odbyło się spotkanie podsumowujące dziewięciomiesięczną działalność i efekty Paktu Zatrudnieniowego, który wdrożono w powiecie skarżyskim.

Pakt Zatrudnieniowy na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych 50+ funkcjonuje od grudnia ubiegłego roku a w jego skład weszło 7 instytucji: PUP w Skarżysku-Kamiennej, PCPR w Skarżysku-Kamiennej, MOPS w Skarżysku-Kamiennej, CIS w Skarżysku-Kamiennej, GOPS w Skarżysku Kościelnym, Agencję Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. oraz Akademię Przedsiębiorczości Sp. z o. o.

Pakt zawiązany był jako model testowy niemieckiego modelu współpracy a jego testowanie w powiecie skarżyskim zakończyło się 31 sierpnia br. W Polsce inne Pakty Zatrudnieniowe funkcjonowały jeszcze w powiatach: zgierskim, aleksandrowskim, pyrzyckim oraz ostrowskim.

Do testowania innowacyjnego narzędzia aktywizacji zawodowej „Jobfirma” zgłosiło się blisko 40 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia. Ostatecznie w wyniku wcześniej rekrutacji wsparciem objęto 13 osób.  Uczestnicy zostali objęci profesjonalną opieką specjalistów m.in: doradców zawodowych, psychologów, pracowników socjalnych, coacha. Poza ponad stugodzinnym wsparciem specjalistów uczestnicy projektu założyli treningowe przedsiębiorstwo „Praca” w którym nabyli umiejętność samodzielnego poruszania się na rynku pracy, rozbudowali kompetencje społeczne poprzez pracę w grupie oraz podnieśli poziom swojej wiedzy teoretycznej i praktycznej.

W wyniku udziału w projekcie 3 osoby podjęły zatrudnienie, 7 osób odbywa sześciomiesięczne staże zawodowe poparte deklaracją zatrudnienia a jedna osoba odbywała prace społecznie użyteczne. Dwie osoby przerwały udział we wsparciu. Jednak poza tymi wymiernymi efektami udzielonego kompleksowego wsparcia w powrocie na rynek pracy należy zwrócić uwagę na samą zmianę postaw osób bezrobotnych 50+. Przeszli zupełną metamorfozę – z  osób całkowicie negatywnie nastawionych do podjęcia pracy i wiary we własne umiejętności, z typowo żądaniowymi postawami – do osób zmotywowanych, pełnych zapału, aktywnie poszukujących pracy i świadomych znaczenia posiadania pracy.

Wg przedstawicieli instytucji tworzących partnerstwo,  Pakt jest skutecznym narzędziem aktywizacji. Jako mocne strony tego rozwiązania wskazują przede wszystkim na odpowiedni dobór instytucji, ich doświadczenie oraz podział zadań uwzględniający posiadające zasoby każdej organizacji. Jednak realizacja tego innowacyjnego projektu pokazała też trudności związane z powrotem osób bezrobotnych 50+ na otwarty rynek pracy. Są one głównie związane z biernymi postawami osób 50+ oraz korzystaniem przez pracodawców w większości przypadków z subsydiowanego zatrudnienia z Urzędu Pracy.

Pomimo zakończenia funkcjonowania Paktu Zatrudnieniowego przy wsparciu Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp, skarżyskie Partrnerstwo na rzecz zatrudnienia osób bezrobotnych 50+ będzie nadal realizować wyznaczone sobie cele. Kolejny nabór osób bezrobotnych już wkrótce!

The following two tabs change content below.

Mariusz Bodo

Mariusz Bodo, absolwent studiów menadżerskich Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe Executive Master of Business Administration. Żona Aneta. Szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Kuba lat 15 i Maja lat 7. Obecnie Sekretarz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Radny Rady Miasta Skarżyska kadencji 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Ostatnie wpisy Mariusz Bodo (zobacz wszystkie)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial