18.6 C
Nowy Jork

Podsumowanie programu Rodzina 500 plus

Published:

Cztery miesiące realizacji programu „Rodzina 500 plus” omówiła podczas konferencji prasowej w urzędzie wojewódzkim wojewoda Agata Wojtyszek.

W ramach ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w województwie świętokrzyskim, w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2016 r., wszystkie gminy przyjmowały wnioski osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze. Realizujące program instytucje przyjęły 90 280 wniosków, w tym 80 507 w formie tradycyjnej, zaś 9 773 w elektronicznej. Liczba oczekujących na rozpatrzenie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wynosiła na koniec lipca 3 603 z tego: 2 334 wniosków zostało przekazanych przez organ właściwy do rozpatrzenia marszałkowi województwa. We wspomnianym okresie wydano 86 268 decyzji w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego z czego 83 877 to liczba wydanych decyzji przyznających prawo do świadczenia.

Gminy wypłaciły 495 445 świadczeń wychowawczych w formie pieniężnej oraz przekazały 67 świadczeń w formie rzeczowej lub opłacania usług dla 33 dzieci z 19 rodzin. Łączna wartość wypłat to 247 168 156 zł.

W województwie świętokrzyskim rozpatrzono 95,56% wniosków, co wskazuje że należy ono do ścisłej czołówki regionów realizujących w kraju program „Rodzina 500 plus”. Wszystkie gminy województwa świętokrzyskiego dokonują wypłat świadczeń wychowawczych zgodnie z przyjętymi w organach obsługujących program „Rodzina 500 plus” harmonogramami przyjmowania wniosków, prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji.

1-19637

źródło:www.kielce.uw.gov.pl

Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora

Related articles

Recent articles

spot_img