23.3 C
Nowy Jork

Podzielmy się 1 % podatku

Published:

Rok 2015 odszedł już do historii, ale do końca I kwartału 2016 roku będzie czas na rozliczenie podatku dochodowego. Stałym elementem tego rozliczenia jest możliwość przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP). Każdy podatnik może samodzielnie zadecydować na jaki cel powędruje ta część jego podatku. I trzeba podkreślić, iż nie jest to dodatkowa danina do budżetu od podatnika, a jego wolna decyzja o celowości wykorzystania tylko tej niewielkiej części.
Przekazać 1% podatku dochodowego mogą przekazać podatnicy rozliczający się:
– poprzez skalę podatkową (umowy o pracę, zlecenia, praw autorskich), zbycia akcji, czy z innych źródeł, poprzez standardowy PIT roczny z opodatkowaniem 18% i 32%,
– podatkiem liniowym,
– ryczałtowo od przychodów ewidencjonowanych,
– rozliczający przychody ryczałtowe wskazane w ustawie o PIT – zbycie nieruchomości, kapitałów pieniężnych czy praw majątkowych.

    Przekazać 1 % podatku można bardzo łatwo, gdyż deklaracja podatkowa zawiera wyznaczone dwa pola, które są niezbędne do tego celu. W pola te należy wpisać nr KRS wybranej organizacji OPP, której chcemy przekazać tą część podatku, a drugie pole służy do wpisania kwoty, która nie może przekroczyć wartości 1 % wartości należnego podatku. Jest tam również miejsce na wpisanie informacji dodatkowej, które może posłużyć do określenia bardziej konkretnego celu przekazywanego podatku. Wykaz wszystkich organizacji pożytku publicznego można odszukać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Departament Pożytku Publicznego (www.pozytek.gov.pl).

   W naszym mieście w Skarżysku-Kamiennej również działa kilka organizacji pożytku publicznego, wypełniając zadania własne gminy na rzecz mieszkańców i dla dobra miasta. Wsparcie dla tych organizacji to danie im instrumentu finansowego do jeszcze lepszego realizowania swoich celów statutowych. Najczęściej organizacje te działają na rzecz dzieci, młodzieży, osób chorych i niepełnosprawnych, ale też biednych i niezaradnych życiowo. Są też organizacje, które swoją działalność prowadzą na rzecz rozwoju sportu, kultury i dziedzictwa narodowego. Wszystkie te obszary powinny być i są wspierane z budżetów gmin, miast, powiatów czy województw w drodze tzw. konkursów ofert. Każda z organizacji by mogła przystąpić do takiego konkursu, musi zapewnić swój finansowy wkład rzędu 10 – 15 % wartości danego projektu. Na to właśnie zabezpieczenie może posłużyć 1 % z podatku dochodowego darowanego w odpisie za 2015 rok.

Z wielu organizacji działających w mieście, status OPP ma niewiele. Te najczęściej pojawiające się medialnie to:

  • Fundacja Daj Szansę – działająca na rzecz dzieci i młodzieży uzdolnionej,
  • Bractwo Matki Bożej Ostrobramskiej – działające na rzecz ludzi niezaradnych życiowo, bezdomnych oraz dzieci zaniedbanych środowiskowo,
  • Towarzystwo Przyjaciół Chorych – działające na rzecz osób terminalnie chorych,
  • Skarżyski Klub Amazonek – działający na rzecz osób po mastektomii,
  • Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych – działające na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • Stowarzyszenie Arka Noego – działające na rzecz uzależnionych,
  • Fundacja Eco Textil Od Was dla Was – działające na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • Olimpiady Specjalne Polska Oddział Regionalny Świętokrzyskie – działające na rzecz rehabilitacji i upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych.olimpiady_specjalne 1

Wszystkie te organizacje będą jeszcze intensywnie pracować na rzecz mieszkańców naszego miasta, jeśli otrzymają wsparcie i życzliwość Państwa – podatników.

Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora

Related articles

Recent articles

spot_img