Pojawia się i znika – XLV Sesja Rady Miasta

W dniu 23 października odbyła się XLV Sesja Rady Miasta Skarżysko-Kamienna

W czasie sesji podjęto uchwały  w sprawach:

1) zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017
– wyniki głosowania: „za” 14, „przeciw” 0, „wstrzymało się” 4 radnych – uchwała została przyjęta

2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2017-2031
– wyniki głosowania: „za” 14, „przeciw” 0, „wstrzymało się” 4 radnych – uchwała została przyjęta

3) zmiany uchwały nr XXXVI/12/2017 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 lutego 2017r w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w 2017 roku
– wyniki głosowania: „za” 18, „przeciw” 0, „wstrzymało się” 0 radnych – uchwała została przyjęta

4) zmiany uchwały Nr XXII/29/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skarżysko-Kamienna
– wyniki głosowania: „za” 0, „przeciw” 16, „wstrzymało się” 2 radnych – uchwała została odrzucona

5) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Centrum część C” na obszarze miasta Skarżyska-Kamiennej (obszar ograniczony ulicami: Tysiąclecia, Sporną, Niepodległości i Piłsudskiego)
– wyniki głosowania: „za” 16, „przeciw” 0, „wstrzymało się” 2 radnych – uchwała została przyjęta

6) wyrażenia zgody na najem przez Gminę Skarżysko-Kamienna od PKP S.A. terenu zabudowanego obiektami sportowymi, położonego w Skarżysku-Kamiennej w rejonie al. Tysiąclecia, al. Niepodległości i al. Piłsudskiego
– wyniki głosowania: „za” 18 „przeciw” 0, „wstrzymało się” 0 radnych – uchwała została przyjęta

7) nadania nazwy skwerowi pomiędzy ulicami Franciszkańską i Rynek imienia „Antoniego Biernackiego”
– wyniki głosowania: „za” 18, „przeciw” 0, „wstrzymało się” 0 radnych – uchwała została przyjęta

Po raz kolejny sesja odbyła się w trybie prezydenckim mimo, że sesja w trybie zwyczajnym planowana była na dzień 26 października. Przypomnę  różnice w trybie zwoływania sesji. Zasadniczą rozbieżnością jest jeden szczegół podczas sesji zwołanej w trybie prezydenckim radni nie mogą składać zapytań czy interpelacji. Na moje pytanie do przewodniczącego rady Pana Leszka Golika o przyczyny zwołania sesji w tym trybie otrzymałem odpowiedź ” Tak ustaliliśmy”.

Ciekawym elementem sesji było pojawienie się prezydenta Konrada Krȍniga, który po wprowadzenie zmiany do porządku obrad wyszedł. Jest to lekceważenie Rady Miasta. Nie wiem dlaczego nie przeszkadza to radnym  tak zwanym koalicji.

The following two tabs change content below.

Mariusz Bodo

Mariusz Bodo, absolwent studiów menadżerskich Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe Executive Master of Business Administration. Żona Aneta. Szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Kuba lat 15 i Maja lat 7. Obecnie Sekretarz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Radny Rady Miasta Skarżyska kadencji 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Ostatnie wpisy Mariusz Bodo (zobacz wszystkie)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial