Polskie drogi do Niepodległości

20 maja 1901 r. dzieci ze szkoły we Wrześni rozpoczęły strajk. Uczniowie sprzeciwili się w ten sposób brutalnej germanizacji, a przede wszystkim odmawianiu modlitwy i prowadzeniu lekcji religii w języku niemieckim. Czy wtedy władzom pruskim chodziło jedynie o germanizowanie polskich dzieci? Każdy historyk z pewnością powie, że tak. Jednak ta germanizacja miała też inny cel. Patrząc na to jak w tamtych latach rozwijały się lewackie ideologie, można sądzić, że to był element walki o rząd dusz. Walki z wartościami, które cementowały też narodowościowe dążenia Polaków do odzyskania niepodległości.

Polskie dzieci z Wrześni nie pozwoliły sobie wyrwać z serca Boga i polskiej mowy. Te dzieci szkolne dały świadectwo i przykład, który stał się inspiracją dla fali strajków. Opór germanizacji stawiło w kolejnych latach ponad 75 tys. dzieci w ponad 800 szkołach. Warto o tamtych wydarzeniach mówić i je przypominać. Przypominać, gdyż w obecnym czasie zalewa nas kolejna fala lewackich ideologii. Tym ideologiom obca jest narodowość, polskość, chrześcijaństwo, ojcowizna, ziemia matka itp. Jak widać elity polityczne, hołdujące lewackim ideologiom, same by się najchętniej zgermanizowały i zrusyfikowały na ołtarzu europejskiej bezideowej wspólnoty.

Święta Państwowe powinny cementować naród, a nie dzielić go. Święta takie należy celebrować i wzniośle przeżywać. Należy przy tym przypominać, że wolność nie została nam dana na zawsze. Kto jak kto, ale my Polacy wiemy to najlepiej. Życzmy sobie, aby Najjaśniejsza Rzeczypospolita była w należnym miejscu Polaków – w naszych sercach!

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial