Powiat Skarżyski podpisał umowę z wykonawcą ul. Ponurego

We wtorek, 8 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej przedstawiciele powiatu – starosta Jerzy Żmijewski, członek zarządu Anna Leżańska, skarbnik Bogusława Wilczyńska, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marek Czyż oraz przedstawicielka wykonawcy – Monika Babiarska Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych TOMBET Sp. z o.o z Korytnicy, podpisali umowę na realizację zadania powiatowego pn. “Budowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej. Wartość zadania opiewa na ponad 5,4 mln złotych, a pierwsze prace mogą rozpocząć się już po 20 sierpnia.

Dziś podpisaliśmy umowę na realizację długo wyczekiwanej przez mieszkańców miasta Skarżyska  inwestycji, jaką jest budowa ul. Ponurego. Wykonawcą zadania wyłonionym w postępowaniu przetargowym, jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych TOMBET Sp. z o.o. z Korytnicy. Wartość zadania wynosi 5 418 432,73 zł. Powiat Skarżyski na realizację budowy ul. Ponurego przeznaczył blisko 2 mln zł, ponadto pozyskał od Wojewody Świętokrzyskiego z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 środki w wysokości 2.800.000 zł., a Gmina Skarżysko-Kamienna dołożyła do tej inwestycji 800 tys. zł – informuje starosta Jerzy Żmijewski, dziękując jednocześnie Wojewodzie Świętokrzyskiemu oraz Władzom Miasta Skarżyska za współudział finansowy w realizacji zadania.

Przedstawicielka Wykonawcy Monika Babiarska Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych TOMBET Sp. z o.o., podczas spotkania z przedstawicielami władz powiatu podkreśliła, iż firma dołoży wszelkich starań, aby zaplanowane roboty zostały wykonane zgodnie terminem zawartym w umowie.

Budowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej o długości 1,500 km obejmuje budowę zatok autobusowych, budowę chodnika, budowę i przebudowę zjazdów, przebudowę istniejących skrzyżowań z drogami publicznymi, przebudowę przepustów, wykonanie obsiewu trawą, usunięcie kolizji sieci gazowej, budowę oświetlenia oraz budowę odwodnienia do rzeki Bernatki.

Planowany termin zakończenia prac przewidziany jest na 31 października 2017 r.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial