Powiat Skarżyski pozyskał kolejne 5 mln. zł – tym razem na infrastrukturę sportową szkół

Dwa projekty Powiatu Skarżyskiego “Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku- Kamiennej” oraz “Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy powiatowych placówkach oświatowych” znalazły się na liście rankingowej projektów wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach dwuetapowych konkursów zamkniętych, w ramach Działania 7.4 RPOWŚ. Decyzję, o złożeniu wniosków aplikacyjnych, a tym samym o ubieganie się, aby pozyskać dla szkół powiatowych, z  RPO WŚ ponad 5 mln. zł, podjął Zarząd Powiatu Skarżyskiego w ubiegłym roku. Starania te wpisują się w strategiczne działania zarządu powiatu, mające na celu wzmacnianie struktury, pozycji i rangi Powiatu Skarżyskiego poprzez m.in. poprawę warunków oraz rozwój powiatowej infrastruktury edukacyjnej.

Przedmiotem projektu “Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku- Kamiennej” jest rozbudowa II LO w Skarżysku-Kam. o halę sportową. Z hali korzystać będą mogli również uczniowie Zespołu Szkół Technicznych (hala połączona zostanie łącznikiem również z ZST). Hala w części parterowej podzielona będzie na dwie części: salę widowiskowo – sportową o wymiarach ok. 24mx43m oraz zaplecze socjalno – techniczne, w którym zlokalizowane będą szatnie i łazienki dla sportowców, sala gimnastyczna dla osób niepełnosprawnych, toalety ogólnodostępne (w tym toaleta dla osób niepełnosprawnych.), pokój nauczyciela (trenera) i pomieszczenie pierwszej pomocy, magazyn oraz pomieszczenie gospodarcze. Na drugim piętrze znajdować się będzie widownia, która obejmie 166 miejsc siedzących. Hala w pełni dostępna będzie dla osób niepełnosprawnych oraz zgodnie z projektem budowlanym hala wyposażona będzie w instalacje: centralnego ogrzewania, elektryczną, wodnokanalizacyjną, wentylacyjną, system nagłośnienia. Projekt przewiduje również wyposażenie hali i niezbędne zagospodarowanie terenu takie jak droga pożarowa i miejsca postojowe oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w postaci kolektorów słonecznych do ciepłej wody użytkowej. Wartość całego projektu wynosi 6 385 875,15 zł,  a wnioskowane dofinansowanie 2 999 932,62 zł

Przedmiotem projektu “Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy powiatowych placówkach oświatowych” jest modernizacja 5 boisk szkolnych oraz utworzenie jednego placu zabaw przy placówkach oświatowych w Skarżysku-Kamiennej. Modernizacji podlegać będą boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych, Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym nr 2, I Liceum Ogólnokształcącym oraz Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych. Plac zabaw zlokalizowany będzie przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych. W ramach projektu powstaną wielofunkcyjne boiska w zależności od placówki m.in. do piłki koszykowej, piłki siatkowej, piłki ręcznej oraz bieżnia. Wartość całego projektu wynosi 2 746 636,10 zł, a wnioskowane dofinansowanie – 2 039 738,32 zł.

Jak informuje Janusz Kuźdub, naczelnik Wydziału Inwestycji i Administrowania Mieniem Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej należy podkreślić, że zgodnie z regulaminem konkursu w przypadku kompleksowego projektu polegającego na przebudowie, remoncie, modernizacji istniejącej infrastruktury w tym również hali sportowej i zakupie wyposażenia, maksymalna kwota dofinansowania dla szkół, w jednym konkursie, mogła wynieść 3 mln. zł.

Kolejnym krokiem w realizacji obu zadań będzie podpisanie pre-umów.

źródło: https://www.skarzysko.powiat.pl

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial