Powiatowa koalicja podzielona?

Wczoraj tj. 18 kwietnia br. odbyła się Sesja Rady Powiatu Skarżyskiego, zwołana na wniosek Zarządu Powiatu. W porządku sesji oprócz zmian w WPF i budżecie Powiatu Skarżyskiego na 2018 rok znalazły się trzy ważne punkty dotyczące:

  1. Powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego,
  2. Przekazania w wieczyste użytkowanie gruntu Powiatu Skarżyskiego na rzecz Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej – Curie w Skarżysku-Kamiennej,
  3. Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z PKP PLK S.A. w sprawie współpracy przy budowie wiaduktu nad linią kolejową nr 8 w Suchedniowie.

Wszystkie projekty uchwał zostały przyjęte przez radnych Rady Powiatu choć tym razem doszło do poważnego rozłamu w koalicji rządzącej. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Powiatu Skarżyskiego z PKP PLK S.A. uzyskał aprobatę tylko pięciu radnych. Nawet członkowie Zarządu w czasie głosowania nad projektem uchwały wstrzymali się od głosu! Co zatem podzieliło koalicję? Analizując projekt porozumienia od strony merytorycznej to zapewne brak wiedzy co do przewidywanego zakresu inwestycji przypadającej w udziale Powiatowi Skarżyskiemu, brak konkretów co do kosztów jakie powinien ponieść Powiat w ramach zawartego porozumienia. Brak aprobaty dla tego porozumienia ze strony Rady Miasta i Gminy Suchedniów, a przecież projekt dotyczy głównie mieszkańców Suchedniowa. Jak również zaproponowane zlokalizowanie wiaduktu i techniczne rozwiązania reorganizacji ruchu pieszo – jezdnego.

Argumentacja Starosty Jerzego Żmijewskiego za podjęciem uchwały z każdym jego słowem zachęcającym do jej podjęcia, raczej oddalała radnych od takiej decyzji. Jak się okazało Starosta do tego projektu nie przekonał nawet połowy koalicjantów. Na 11 osób w koalicji, „za” zagłosowało tylko 5 radnych. Gdyby Klub Radnych PiS zagłosował „przeciw”, uchwała nie została by podjęta i cały projekt inwestycyjny już na starcie poszedłby do kosza.

Niewątpliwie, taki projekt uchwały i o takiej randze znaczenia dla Powiatu Skarżyskiego powinien być procedowany w normalnym trybie i dokładnie omówiony na komisjach. Tego niestety zabrakło. Prawdopodobnie mimo mankamentów tego porozumienia, Staroście bardziej zależało na medialnym wymiarze tego projektu dla celów wyborczych. Tym razem jednak wyszedł zgrzyt i niesmak.

The following two tabs change content below.

Grzegorz Małkus

Grzegorz Małkus, Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, studia podyplomowe: Zarządzanie Nowoczesną Szkołą - Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Organizacja Pomocy Specjalnej - UJ, Sport Osób Niepełnosprawnych - AWF w Warszawie, Jakość Stanowienia Prawa - Uniwersytet Warszawski.

Ostatnie wpisy Grzegorz Małkus (zobacz wszystkie)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial