11.2 C
Nowy Jork

Powiatowy Dzień Strażaka

Published:

We wtorek w Skarżysku-Kamiennej zorganizowano Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń, medali oraz awansów na wyższe stopnie służbowe. Wśród odznaczonych tego dnia była m.in. Anna Leżańska członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego, która otrzymała srebrny medal za „Zasługi dla Pożarnictwa”.

Obchody na placu przed Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej rozpoczęły się od wciągnięcia flagi na maszt i odśpiewania hymnu państwowego. W uroczystościach udział wzięli m.in Starosta Skarżyski Jerzy Żmijewski, Świętokrzyski Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Stanisław Woś, Wicewojewoda Świętokrzyski Andrzej Bętkowski, Wójt Gminy Bliżyn Mariusz Walachnia, Wójt Gminy Skarżysko Kościelne Zdzisław Woźniak, Zastępca Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej Krzysztof Myszka, Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów Cezary Błach, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Janusz Kołodziej, kustosz Sanktuarium MBO Jerzy Karbownik, Danuta Banaczek radna Rady Powiatu Skarżyskiego, emerytowani strażacy i zaproszenie goście.

Wykaz osób wyróżnionych z okazji Dnia Strażaka w 2016 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Postanowieniem z dnia 21 marca 2016 r. nadał medale „Za Długoletnią Służbę” niżej wymienionym strażakom:
srebrny
1. asp. Jacek Możdżeń
2. st. ogn. Rafał Chodurski
3. ogn. Sławomir Magdziarz
brązowy
1. st. kpt. Krzysztof Drążkiewicz
2. asp. Małgorzata Ostrowska

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Postanowieniami Nr 2/OP/2016 z dnia 22 marca 2016 r. i Nr 5/OP/2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r. nadał odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” niżej wymienionym strażakom:
srebrna
1. st. asp. Paweł Sieczka
brązowa
1. asp. Jacek Możdżeń
2. st. ogn. Adam Kwiecień

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przyznał dyplom za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych:
1. asp. sztab. Zbigniew Zając

Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Uchwałą nr 204/27/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. nadało po raz drugi złoty medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”:
1. Pan Tadeusz Łyjak

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej woj. świętokrzyskiego Uchwałami nr 2/0/2016 z dnia 12 lutego 2016 r. i nr 3/0/2016 z dnia 22 marca 2016 r. nadało medale „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” niżej wymienionym osobom:
złoty
1. asp. sztab. Paweł Węgrzyn
2. ogn. Robert Sodel
3. dh Marcin Jasiński
4. dh Grzegorz Niewczas
srebrny
1. Pani Anna Leżańska
2. ogn. Dariusz Fąfara
3. ogn. Krzysztof Jaworski
4. ogn. Zbigniew Piątek
5. dh Grzegorz Kwiatkowski
6. dh Rafał Lipka
brązowy
1. mł. om. Mariusz Janiec
2. dh Agnieszka Pakuła
3. dh Sylwester Zięba

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Rozkazami personalnymi Nr 180/kadr/16 i Nr 187/kadr/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. nadal z dniem 4 maja 2016 r. wyższe stopnie niżej wymienionym strażakom:
starszy kapitan
1. kpt. Krzysztof Drążkiewicz
2. kpt. Piotr Łojek
3. kpt. Rafał Surdy
kapitan
1. mł. kpt. Tomasz Kandyba

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Rozkazem personalnym 16 z dnia 18 kwietnia 2016 r. nadal z dniem 4 maja 2016 r. wyższy stopień niżej wymienionemu strażakowi::
aspirant
1. mł. asp. Radosław Gładyś

Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach Rozkazem Personalnym Nr 3/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. nadał z dniem 4 maja 2016 r. wyższe stopnie niżej wymienionym strażakom:
ogniomistrz
1. mł. ogn. Mariusz Duklas
2. mł. ogn. Dariusz Fąfara
3. mł. ogn. Rafał Grot
4. mł. ogn. Krzysztof Jaworski
5. mł. ogn. Michał Jurzyński
6. mł. ogn. Sławomir Magdziarz
7. mł. ogn. Piotr Skarbek
młodszy ogniomistrz
1. st. sekc. Wojciech Chyb
2. st. sekc. Tomasz Kołek
3. st. sekc. Hubert Niemczyk
4. st. sekc. Tomasz Waldon
starszy sekcyjny
1. sekc. Michał Figarski
2. sekc. Marcin Kołodziej

s1

s2

s4

s5

s6

s7

s8

Źródło:www.skarzysko.powiat.pl/

Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora

Related articles

Recent articles

spot_img