Prawo i Sprawiedliwość gotowe do wyborów

W sobotę Prawo i Sprawiedliwość zarejestrowało list kandydatów na radnych zarówno w mieście jak i w powiecie.

O mandat radnego miejskiego ubiegać się będą min:

Artur Mazurkiewicz – menadżer sportu w MCSiR, radny kadencji 2014-2018

Piotr Brzeziński – pracownik PGE, radny kadencji 2014-2018

Mariusz Bodo – naczelnik w Starostwie Powiatowym, radny kadencji 2010-2014,2014-2018

dr Stanisław Grzesiak – pracownik Celsjum, wiceprezydent miasta 2010-2014

Anna Jóźwik – przedsiebiorca

Barbara Kieres – Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Arkadiusz Bogucki – dyrektor Szkoły Podstawowej w Majdowie

Ireneusz Warchałowski – przedsiębiorca, radny miejski kadencji 2010-2014

Konrad Sokół -dyrektor ARiMR,  radny miejski kadencji 2010-2014

Randla Krzysztof- dyrektor ŚW OHP Kielce

dr Małgorzata Czajkowska – wicedyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych

Stopa Jerzy – radny kadencji 2006-2010

dr Przemysław Bieniek – przedsiębiorca, radny kadencji 2010-2014

O mandat radnego powiatowego ubiegać się będą min:

Bartosz Bętkowski – przedsiębiorca, radny powiatowy 2014-2018

Roman Wojcieszek – dyrektor ds gospodarczych OLK, prezydent miasta 2006-2014, radny powiatowy 2014-2018

Andrzej Dąbrowski – radny miejski 2006-2010, 2010-2014, 2014-2018

Tadeusz Sikora – pracownik Muzeum Orła Białego, radny powiatowy 1998-2002

Grzegorz Małkus- dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Starachowicach, wiceprezydent miasta 2006-2014, radny powiatowy 2014-2018

Renata Bilska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9, radna powiatowa 2010-2014,2014-2018

lek. Ireneusz Syryjczyk – radny powiatowy 1998-2002,2002-2006, 2006-2010

Marek Kozdrach – przedsiębiorca

Rafał Sokołowski – trener piłki nożnej,  pracownik Szkoły Podstawowej nr 7

lek. Krzysztof Ligowski – radny powiatowy 2006-2010,2010-2014, 2014-2018

Mieczysław Bąk – radny powiatowy 2014-2018

Jacek Banaszczyk – dyrektor Szkoły podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim, radny powiatowy 1998-2002

Zbigniew Miernik – przedsiebiorca

Kandydatem PiS  ze Skarżyska-Kamiennej do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego będzie

Marcin Piętak – pracownik Banku gospodarstwa Krajowego, radny miejski 2014-2018

Kandydatem na Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna będzie

Mariusz Bodo – naczelnik w Starostwie Powiatowym, radny kadencji 2010-2014,2014-2018

Some Study Guide Book forces have also heard the horror of Xia Fanchen, although they are not very optimistic about Xia Fanchen, Free but they know Their good play is coming. And what they need to do now is to stand on one side and watch this battle well. Some of them trembled and said to Xia Fanchen Sir, this is a good thing I certainly know that this is a good Exam Questions thing You have done a good job this time You will follow me later You I can rest assured that I will not treat you badly Xia Fanchen saw C2150-606 best dump that the other party did not hide anything He also gave them a little relief Exam and said to them. Regardless of the dangers ahead, they have Xia Fanchen in front of them, and they have no fear. This time, Xia Fanchen also performed very highprofile, striding in the forefront. It is very difficult to resist the attack of Study Material both of them by his current state. The third child can fully be sure that there is no chance for this human being. At Exams Pdf Download this time, the face of the great 700-039 Sale On Online demon statue became very ugly He did not think of it, and the final ending 70-685 Dumps PDF was Questions And Answers like this Now, he really regrets it. Therefore, in this case, Xia Fanchen will work hard to keep himself calm and not give his opponent the ASF best dump Exam Dumps slightest chance. Su Feiyan felt that a large number of people rushed to themselves, and she was very firm. In the face of the attack of Phoenix Shadow, he Certification has no way to deal with Pass Bar Exam it. About a hundred meters ahead, Xia Fanchen went all the way, and did not encounter the slightest danger. Since the other party is coming over, he will take out his strength to quickly kill his opponent. After Xia Fanchen saw that everyone had completely settled, he began Brain Demos to control the Tianluo furnace to complete the quenching.

The following two tabs change content below.

Tadeusz Sikora

Tadeusz Sikora

Ostatnie wpisy Tadeusz Sikora (zobacz wszystkie)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial