Prezydent Konrad Krönig zadłuża miasto ?

Prezydent przedstawia nam dwa światy. W miejscowych mediach, czy na sesjach rady usilnie powtarza o coraz lepszej sytuacji miasta. Prezydent mówił „pensje są na czas”, „posiadamy płynność finansową”, „zmniejszamy zadłużenie”, prezydent chwali się inwestorami, czy informuje o sprzedaży majątku gminy.

Z drugiej strony radni koalicyjni udzielili zgody na zwiększenie kredytu krótkoterminowego z 5 milinów do 8 milionów, w jednostkach podległych występuje przerost zatrudnienie, a na dzisiejszej sesji prezydent proponuje zmianę wykupu obligacji, a co za tym idzie zwiększa zadłużenie gminy.

Pytanie po co? Skoro jest tak dobrze jak mówi Prezydent. Konrad Krönig wielokrotnie narzekał, że kwota wykupu obligacji jest zbyt wysoka, nierealna do spłaty w danych latach przez gminę. Gmina miała wykupić 2016 r. obligację na kwotę 4 400 000zł. Według nowej uchwały Gmina na rok 2016 ma wykup w kwocie 0 zł., a na rok 2017 też 0 zł, co za tym idzie na rok 2018 również 0 zł.

W roku 2018 kończy się kadencja Prezydenta Konrada Krönig. Nasuwa się fakt, że prezydent dzięki większości w radzie chce zrobić sobie dobrze, nie dba o interes Gminy tylko swój własny. Niech następny się martwi, co ma powiedzieć prezydent rządzący naszym miastem w roku 2031 bo do tego roku wydłużymy zadłużenie. W tym roku biedaczysko będzie musiał spłacić 12 320 000zł samego tylko kapitału.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial