Interpelacje Mariusza Bodo

   Odpowiedzi na moje interpelacje złożone na Sesji w dniu 31.036.2016 r. wzbudziły mój niepokój wobec poczynań Prezydenta w stosunku do kolejnej spółki należącej w 100 % do miasta. W poprzednich interpelacjach zwróciłem uwagę na nieprawidłowości jakie zaistniały w Miejskiej Komunikacji Samochodowej. Niestety w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji też nie jest dobrze. Prezes Żuchowski w 2015 r. zatrudnił 8 nowych osób w spółce, a w okresie trzech miesięcy 2016 r. kolejne 4.

   Jakie skutki takiej działalności są dla spółki ? Zysk netto za rok 2015 wyniósł tylko 649 000 zł . Dla porównania zysk netto spółki 2014 wynosił 1 284 000zł, a w roku 2013 – 1 201 000zł. Przypomnę, też że w tym roku znacząco podwyższono cenę za wodę i ścieki. Pokazuje to po raz kolejny jak działania  Pana Prezydenta powodują przejadanie kolejnych publicznych pieniędzy. Czemu Prezydent tak ochoczo nie mówi w mediach o sytuacji naszych spółek, a zajmuje się to nowymi inwestorami, którzy zatrudniają jedną, dwie no może trzy osoby z pensją na poziomie minimalnym.

Zadałem pytanie dotyczącego wynagrodzenia dyrektorów jednostek miejskich. Pozostały one na podobnym poziomie. Należy zwrócić uwagę ba fakt, że w Muzeum im. Orła Białego jak i w Miejskim Centrum Kultury powstały stanowiska zastępców dyrektora, których wcześniej nie było.

W sprawie uprzątnięcie śmieci z działek przy ul. Topolowej i Górniczej dostałem odpowiedź na Sesji, że problem zostanie rozwiązany. Niepokojące jest to, że takich wysypisk śmieci w mieście powstaje coraz więcej.

Ostatnie pytanie dotyczyło zatrzymywania się autobusu przy cmentarzy w Skarżysku Kościelnym. Otrzymałem odpowiedź, że prowadzone są rozmowy z wójtem gminy Skarżysko Kościelne w sprawie możliwości zatrzymywania się autobusów MKS-u przy cmentarzu. Prezydent zapewniał, że ta sprawa wkrótce zostanie załatwiona.

Mariusz Bodo

The following two tabs change content below.

Tadeusz Sikora

Tadeusz Sikora

Ostatnie wpisy Tadeusz Sikora (zobacz wszystkie)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial