11.2 C
Nowy Jork

Interpelacje Mariusza Bodo

Published:

   Odpowiedzi na moje interpelacje złożone na Sesji w dniu 31.036.2016 r. wzbudziły mój niepokój wobec poczynań Prezydenta w stosunku do kolejnej spółki należącej w 100 % do miasta. W poprzednich interpelacjach zwróciłem uwagę na nieprawidłowości jakie zaistniały w Miejskiej Komunikacji Samochodowej. Niestety w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji też nie jest dobrze. Prezes Żuchowski w 2015 r. zatrudnił 8 nowych osób w spółce, a w okresie trzech miesięcy 2016 r. kolejne 4.

   Jakie skutki takiej działalności są dla spółki ? Zysk netto za rok 2015 wyniósł tylko 649 000 zł . Dla porównania zysk netto spółki 2014 wynosił 1 284 000zł, a w roku 2013 – 1 201 000zł. Przypomnę, też że w tym roku znacząco podwyższono cenę za wodę i ścieki. Pokazuje to po raz kolejny jak działania  Pana Prezydenta powodują przejadanie kolejnych publicznych pieniędzy. Czemu Prezydent tak ochoczo nie mówi w mediach o sytuacji naszych spółek, a zajmuje się to nowymi inwestorami, którzy zatrudniają jedną, dwie no może trzy osoby z pensją na poziomie minimalnym.

Zadałem pytanie dotyczącego wynagrodzenia dyrektorów jednostek miejskich. Pozostały one na podobnym poziomie. Należy zwrócić uwagę ba fakt, że w Muzeum im. Orła Białego jak i w Miejskim Centrum Kultury powstały stanowiska zastępców dyrektora, których wcześniej nie było.

W sprawie uprzątnięcie śmieci z działek przy ul. Topolowej i Górniczej dostałem odpowiedź na Sesji, że problem zostanie rozwiązany. Niepokojące jest to, że takich wysypisk śmieci w mieście powstaje coraz więcej.

Ostatnie pytanie dotyczyło zatrzymywania się autobusu przy cmentarzy w Skarżysku Kościelnym. Otrzymałem odpowiedź, że prowadzone są rozmowy z wójtem gminy Skarżysko Kościelne w sprawie możliwości zatrzymywania się autobusów MKS-u przy cmentarzu. Prezydent zapewniał, że ta sprawa wkrótce zostanie załatwiona.

Mariusz Bodo

Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora

Related articles

Recent articles

spot_img