9.5 C
Skarżysko-Kamienna

Program „Klub” – wsparcie dla klubów sportowych

Published:

Wojewoda Agata Wojtyszek oraz wicewojewoda Andrzej Bętkowski spotkali się z przedstawicielami klubów sportowych działających na terenie naszego regionu. Gościem konferencji w urzędzie wojewódzkim był Marcin Kaczmarczyk, wicedyrektor Departamentu Sportu dla Wszystkich w Ministerstwie Sportu i Turystyki, który zaprezentował formy rządowego wsparcia dla klubów sportowych.

– Priorytetowym programem ministerstwa jest program „Klub”. Przygotowaliśmy także program SKS oraz różne programy aktywizujące dzieci i młodzież. Na sport powszechny w 2017 roku przeznaczona jest ogółem kwota ponad 170 milionów złotych – mówił przedstawiciel Ministerstwie Sportu i Turystyki. Wojewoda zachęcała do korzystania z rządowego wsparcia. – Sport jest bardzo ważny dla rozwoju dzieci i młodzieży. Mam nadzieję, że wiele klubów skorzysta jeszcze z możliwości składania wniosków. Warto wzbogacić się w nowy sprzęt sportowy, móc zorganizować nowe zajęcia czy pozyskać  trenerów i zapłacić za ich pracę – podkreśliła Agata Wojtyszek.

Jednym z  omawianych tematów był  „Klub” – największy program pomocowy Ministerstwa Sportu i Turystyki. Resortowy program, mający na celu wsparcie małych i średnich klubów sportowych w całym kraju, realizowany jest poprzez dofinansowanie podstawowych elementów wpływających na efektywne funkcjonowanie klubu: wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia, organizację obozów sportowych lub zakup sprzętu. W tym roku wparcie w ramach programu  – w kwocie sięgającej blisko 24 mln zł – otrzymało ponad 2 tysiące klubów sportowych.

Priorytety ministerstwa na przyszły rok to przede wszystkim upowszechnienie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży w ramach oferty ogólnodostępnych zajęć sportowych organizowanych w środowisku szkolnym, podniesienie pozycji wychowania fizycznego w procesie rozwoju dzieci i młodzieży, a także inwestycja w kapitał ludzki w sporcie: wzmocnienie prestiżu zawodu i pozycji
trenerów, instruktorów oraz nauczycieli WF. Istotne jest także zacieśnienie współpracy z samorządami  – jako partnerami programowymi dysponującymi narzędziami do kształtowania regionalnej polityki sportowej.

źródło: www.kielce.uw.gov.pl

Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora

Related articles

Recent articles

spot_img