Projekt „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2017”

Serdecznie zapraszamy szkoły do udziału w kolejnej, siódmej edycji projektu „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2017″ skierowanej do uczniów szkół z województwa świętokrzyskiego.

Zagadnienia związane z mądrym i bezpiecznym użytkowaniem zasobów internetu są ciągle ważnym elementem edukacji dzieci i młodzieży. Bezpieczeństwo w sieci oraz odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych znalazło się wśród głównych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018.

W celu określenia najczęstszych zagrożeń wśród uczniów z terenu woj. świętokrzyskiego oraz zdefiniowania formy i tematyki prac konkursowych, tematyki przyszłych warsztatów/szkoleń dla nauczycieli jak też spotkań z uczniami, opracowano ankietę diagnostyczną. Organizatorzy projektu tj.: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach i Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach zwrócili się z prośbą o wypełnienie ankiet do dyrektorów wytypowanych szkół z terenu woj. świętokrzyskiego. Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w terminie od 21.06.2017 r. do 18.07.2017 r. i wzięły w nim udział 94 placówki oświatowe.

Wyniki ankiety wskazują, że najczęściej pojawiającymi się zagrożeniami są:

 • uzależnienie od internetu;
 • przemoc rówieśnicza w sieci, stalking, groźby karalne, publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających lub kompromitujących informacji, zdjęć, filmów;
 • dopisywanie obraźliwych komentarzy (hejt).

Tematyka tegorocznej, siódmej edycji Projektu związana jest z wymienionymi wyżej zagadnieniami oraz z hasłem Dnia Bezpiecznego Internetu 2018 „Lepszy internet zaczyna się od Ciebie”. Pełny raport z badania dostępny jest na stronie Projektu.

Tegoroczna edycja Projektu zostanie przeprowadzona dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Cele Projektu:

 • Upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży zasad bezpiecznego i rozsądnego korzystania z zasobów Internetu.
 • Promocja hasła Dnia Bezpiecznego Internetu 2018: „Lepszy internet zaczyna się od Ciebie!”.
 • Nabycie wiedzy na temat praw autorskich, ochrony wizerunku i danych osobowych.
 • Kształtowanie właściwych postaw wobec mowy nienawiści, dyskryminacji i łamania praw człowieka.
 • Rozwijanie umiejętności odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych.
 • Rozwijanie umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, w szczególności z uwzględnieniem narzędzi informatycznych dostępnych w chmurze internetowej.

Projekt objęli patronatem honorowym:

 • Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,
 • Wojewoda Świętokrzyski,
 • Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Organizatorzy:

 • Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
 • Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach.

Patronat medialny:

 • Radio Zet Gold,
 • Telewizja Świętokrzyska,
 • Echo Dnia.

Partnerzy:

 • Allegro,
 • Fundacja Dzieci Niczyje,
 • Świętokrzyska Grupa Wojewódzka International Police Association

W Projekcie zaplanowane zostały następujące działania:

 • konferencja inauguracyjna,
 • spotkania uczniów z funkcjonariuszami policji,
 • lekcje poświęcone tematyce projektu,
 • konkurs dla uczniów,
 • konferencja podsumowująca.

Kategorie konkursu

 1. Kategoria I – uczniowie klas I–III szkół podstawowych.
  Uczniowie przygotowują indywidualnie jedną pracę plastyczną na temat „Mądrze, grzecznie i bezpiecznie korzystam z internetu”. Praca powinna być ilustracją do jednej z kart 12-stronicowego, rocznego kalendarza ściennego.
 2. Kategoria II – uczniowie klas IV–VII szkół podstawowych.
  Uczniowie przygotowują indywidualnie w formie elektronicznej prezentację na temat „Mądrze, grzecznie i bezpiecznie korzystam z internetu”, ze szczególnym uwzględnieniem celów Projektu.
 3. Kategoria III – uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
  Przemoc rówieśnicza w sieci, publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających i kompromitujących informacji, zdjęć czy filmów, dopisywanie obraźliwych komentarzy to najczęściej występujące zagrożenia mające niezwykle negatywny wpływ na psychikę młodego człowieka.

Uczniowie przygotowują multimedialny poradnik dla rówieśników „Cyberpomoc kontra cyberprzemoc”.

Szczegółowe informacje na temat przygotowania prac znajdują się w Regulaminie. Przedstawione będą również na konferencji rozpoczynającej realizację Projektu.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie ze szkół, które przystąpią do projektu „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2017″, tzn.:

 • Prześlą formularz zgłoszenia szkoły (Załącznik nr 1) do Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w terminie do 22 września 2017 r.
 • Skierują minimum jednego nauczyciela na konferencję rozpoczynającą konferencję, która odbędzie się 3 października 2017 r. o godzinie 10.00 na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Świętokrzyska 15, budynek G.
 • Zorganizują spotkanie funkcjonariusza policji z uczniami na tematy związane z cyberprzemocą, cyberprzestępczością oraz odpowiedzialnością prawną nieletnich.
 • Nauczyciele z tych szkół przeprowadzą z uczniami zajęcia związane z tematyką konkursu.
 • Przeprowadzą ETAP SZKOLNY KONKURSU.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie.

Podobnie jak w poprzednich edycjach dla uczniów i nauczycieli przewidziane są atrakcyjne nagrody!!!

Serdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli do udziału w Projekt

The following two tabs change content below.

Mariusz Bodo

Mariusz Bodo, absolwent studiów menadżerskich Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe Executive Master of Business Administration. Żona Aneta. Szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Kuba lat 15 i Maja lat 7. Obecnie Sekretarz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Radny Rady Miasta Skarżyska kadencji 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Ostatnie wpisy Mariusz Bodo (zobacz wszystkie)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial