Promesa dla Suchedniowa

Wojewoda Agata Wojtyszek wręczyła burmistrzowi Suchedniowa promesę w ramach zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Przyznane blisko 3,2 mln zł przeznaczone zostało na realizację zadania „Remont zbiornika wodnego w Suchedniowie na rzece Kamionce”.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial