22.1 C
Nowy Jork

Przetarg na termomodernizację – ogłoszenie

Published:

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Górniczej 17 w Skarżysku-Kamiennej zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego.”

Oferta winna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
1. Kosztorys ofertowy szczegółowy zgodnie z książką przedmiarów, który jest do pobrania w siedzibie zarządcy: PROMYK Zarządzanie Nieruchomościami Beata Garwacka przy ul. Sikorskiego 10 w Skarżysku-Kamiennej.

2. Zaświadczenie z ZUS-u o niezaleganiu z opłatą składek (nie starsze niż 3 miesiące).
3. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego poświadczające o niezaleganiu z opłacaniem podatków (nie starsze niż 3 miesiące).

4. Opłaconą polisę ubezpieczeniową OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

5. Określenie terminu rozpoczęcia i zakończenia prac.

6. Określenie okresu udzielenia gwarancji na w/w zadanie.

Cena oferty nie będzie podstawowym i jedynym kryterium wyboru OFERENTA.
Wspólnota zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że wybór ofert nie dał rezultatu bez podania przyczyny.

Termin składania ofert: 26 kwietnia 2016 r. do godz. 15:00
Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Termomodernizacja Górnicza 17”.

Miejsce składania ofert: „PROMYK Zarządzanie Nieruchomościami Beata Garwacka” przy ul. Sikorskiego 10 w Skarżysku-Kamiennej.

Wszelkich dodatkowych wyjaśnień udzieli zarządca nieruchomości tel. 533 829 354.

Related articles

Recent articles

spot_img