26.7 C
Nowy Jork

Rada Nadzorcza Fundacji “Daj Szansę” udzieliła Zarządowi Fundacji absolutorium

Published:

W poniedziałek, 13 marca, odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Fundacji “Daj Szansę”. Głównym punktem obrad było udzielenie Zarządowi Fundacji “Daj Szansę” absolutorium oraz powołanie przewodniczącego Rady Nadzorczej. Zatwierdzono także plan działania Zarządu Fundacji na 2017 r. oraz uchwalono zmiany w statucie Fundacji “Daj Szansę”. Rada Nadzorcza Fundacji “Daj Szansę” tak jak i Zarząd Fundacji działają społecznie, nie pobierając z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.

Na funkcję przewodniczącego Rady jednogłośnie wybrano Władysławę Kuźnię założycielkę Fundacji “Daj Szansę”. Funkcję wiceprzewodniczącej nadal pełni Agnieszka Drózd. W Radzie Nadzorczej Fundacji “Daj Szansę” działają także: Jolanta Garbala, Magdalena Grzmil, Teresa Smulczyńska, Andrzej Bętkowski oraz  Jerzy Żmijewski.

Podczas zebrania obecni członkowie Rady zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Fundacji za rok 2016, które przedstawiła prezes Fundacji Joanna Wężyk.

Fundacja “Daj Szansę” w roku 2016 podjęła szereg różnorodnych działań mających na celu przede wszystkim pozyskanie środków na Fundusz Stypendialny Fundacji oraz szeroko pojętą promocję uzdolnionej artystycznie, naukowo i sportowo młodzieży z terenu powiatu skarżyskiego.

W 2016 r. Fundacja realizowała 4 programy stypendialne:

 • Program Stypendialny „Żaczek”
 • Program Stypendiów Artystycznych
 • Program Stypendiów Sportowych
 • Stypendia Pomostowe na I rok studiów

w ramach których wypłaciła stypendia na łączną kwotę 58.690 zł dla 69 zdolnych uczniów.

Ponadto m.in. zorganizowano 2 koncertycharytatywne oraz wydano kalendarz Fundacji na 2017 r. promujący stypendystów oraz ciekawe miejsca w mieście.

Warto podkreślić, że Fundacja w 2016 r. pozyskała środki na działlaność statutową z następujących  źródeł:

 • dotacja Fundacji im. S. Batorego – 50.000 zł
 • darowizna Łukasza Wojteczka – 10.000 zł
 • 1% – 19.172,90 zł
 • darowizny indywidualnych darczyńców (w tym wpłaty radnych powiatu i miasta) – 15.950 zł
 • darowizna PGE oddz. Skarżysko-Kamienna – 4.800 zł
 • darowizna MPWiK – 2.000 zł
 • środki pozyskane w ramach otwartego konkursu ofert od samorządu miasta Skarżyska i powiatu skarżyskiego – 3.470 zł
 • kwesty –  1.937 zł

Rada Nadzorcza oceniła pozytywnie działalność Zarządu udzielając mu absolutorium za 2016 r. i podejmując w tej sprawie stosowną uchwałę. Wśród podjętych przez Radę uchwał znalazły się także uchwały w sprawach: zmian w statucie Fundacji “Daj Szansę” oraz przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Fundacji “Daj Szansę’ za 2016 r.

Ponadto Rada zatwierdziła plan działania wraz z preliminarzem budżetowym Fundacji na 2017 r., ustaliła wytyczne dla Zarządu Fundacji co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków  w 2017 r.  oraz wyznaczyła członków Rady do Komisji Rewizyjnej w celu  przeprowadzenia kontroli finansowej za 2016 r.

Obecnie Fundacja “Daj Szansę” przygotowuje się do kolejnego koncertu charytatywnego, który odbędzie się 9 kwietnia 2017 r. w Państwowej Szkole Muzycznej w Skarżysku-Kamiennej. Koncert ten poprzedzony będzie trzydniowymi, bezpłatnymi Wokalnymi Warsztatami z “Szansą” zorganizowanymi dla dzieci i młodzieży szkolnej, które poprowadzi znana wokalistka Patrycja Zarychta.

Na realizację tego zadania Fundacja pozyskała środki finansowe z Fundacji im. St. Batorego oraz otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu skarżyskiego w 2017 r. w zakresie kultury.

Szczegółowe informacje na temat Wokalnych Warsztatów z “Szansą” znajdują się na stronie internetowej fundacji www.daj-szanse.eu

źródło: www.skarzysko.powiat.pl

Mariusz Bodo
Mariusz Bodo
Mariusz Bodo, absolwent studiów menadżerskich Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe Executive Master of Business Administration. Żona Aneta. Szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Kuba lat 15 i Maja lat 7. Obecnie Sekretarz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Radny Rady Miasta Skarżyska kadencji 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023

Related articles

Recent articles

spot_img