23.3 C
Nowy Jork

Radni koalicji wyrazili zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Arturem Mazurkiewiczem

Published:

Oświadczenie

W Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji pracuje od 2000 r., zaczynałem od najniższego stanowiska administracyjnego – referenta. Od 2008 r. w Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji pełnię funkcję Menadżera Sportu. Stanowisko to zostało powołane w związku z rozwojem MCSiR, powstaniem nowych i przejmowaniem innych obiektów sportowych w zarządzanie. Mam tu na myśli Halę Sportową, Kompleks Boisk ORLIK, Stadionów Sportowych i Lodowiska. Wspólnie z Dyrektorem Randlą tworzyłem schemat funkcjonowania w/w obiektów.

Stanowisko, które zajmuję wymagało ukończenia przeze mnie studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Obiektami Kultury Fizycznej  oraz uzyskania uprawnień Menedżera Sportu, które nadane zostały mi przez Ministra Sportu i Turystyki.

Pełniłem swoje obowiązki z pełnym zaangażowaniem i poświęceniem. Nigdy nie otrzymałem jakiegokolwiek upomnienia lub nagany od żadnego z moich przełożonych. Nikt nigdy nie miał zastrzeżeń do podejmowanych przeze mnie decyzji i działań.

Obecna sytuacja nie wpływa pozytywnie na wizerunek MCSiR  jak i tworzonych przeze mnie  przez 16 lat relacji
z Klubami, Stowarzyszeniami , Organizacjami  Kultury Fizycznej oraz Sponsorami.

Od pewnego czasu w związku z moim zaangażowaniem politycznym i byciem w opozycji do Pana Prezydenta zaczęła się nagonka na moją osobę.

Nie wiem czy Państwo wiecie, ale wiosną tego roku  miały miejsce kontrole w Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji, które dotyczyły tylko mojej osoby. Niestety dla Pana Prezydenta , nie znaleziono uchybień przez które mógłbym stracić stanowisko. Więc kolejnym krokiem była  zmiana schematu organizacyjnego, która likwiduje tylko i wyłącznie moje stanowisko  Menedżera Sportu z przyczyn ekonomicznych .  Co nie było poprzedzone żadnymi analizami ekonomicznymi.

Trudno się zgodzić z takim decyzjami ponieważ moje wynagrodzenie nie wpłynie w żaden istotny sposób na poprawę kondycji finansowej Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji. Zresztą stwierdzenia Pana  Zastępcy Prezydenta Myszki na Komisjach poprzedzających dzisiejszą sesję są jednoznacznie mówią o oszczędnościach. Przytoczę „ uwolnienie wynagrodzenia pozwoli na podwyżki płac innym pracownikom, którzy będą wykonywali obowiązki Pana Mazurkiewicza„

Więc pytam się,  jakie są to oszczędności.

Ponadto oczernianie mnie na Komisjach i dyskredytowanie mojej pracy stwierdzeniami , że nic nie robię, to nic innego jak usprawiedliwianie i dorabianie ideologii do działań politycznych opcji rządzącej.

Uważam, że tak prowadzona przez Pana Prezydenta polityka samorządowa nie wróży nic dobrego, a tylko zaostrzy relację pomiędzy koalicją i opozycją.

Radny Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej

Artur Mazurkiewicz

 

Za głosowali: Juliusz Bilski, Bogusław Ciok, Adam Ciok, Marek Gąska, Leszek Golik, Krystyna Górnaś-Salata, Mikołaj Kwaśniak, Rafał Lewandowski, Henryk Piętak, Janusz Ordyński, Grzegorz Wiśniewski

Po raz pierwszy w najnowszej historii miejskiego samorządu, radni Rady Miejskiej – na wniosek pracodawcy – zgodzili się na rozwiązanie stosunku pracy z miejskim radnym.

Co prada były jeszcze dwa takie przypadki, ale w pierwszym  radny sam prosił o wyrażenie zgody. Natomiast w drugim  w stosunku do radnego były zarzuty pracownicze.

Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora

Related articles

Recent articles

spot_img