18.6 C
Nowy Jork

Radni pytają, Prezydent odpowiada

Published:

W dniu25.05.2017 podczas XL Sesji Rady Miasta Skarżysko-Kaminna radni zadali kilkanaście interpelacji. Poniżej ich treść:

Piotr Brzeziński – zapytał się ponownie o możliwość postawienia wiaty autobusowej przy
ul. Żeromskiego. Druga sprawa jaka poruszył radny dotyczyła Przedszkola Publicznego nr 1, a konkretnie przeciekającego dachu w placówce. Radny Brzeziński zwrócił się o jak najszybszą naprawę dachu.
Marek Gąska – zwrócił się do Prezydenta z problemem hałasowania przez skutery i inne pojazdy silnikowe na zbiorniku Rejów, zaproponował wprowadzenie ograniczeń dla w/w pojazdów.
Leszek Golik – zapytał o możliwość z korzystania z miejskich gabinetów stomatologicznych przez dzieci przedszkolne i szkolne, celem dokonania przeglądów i objęcia ich profilaktyką.
Juliusz Bilski – pytał czy impreza Kultura w Plenerze odbędzie się w dzielnicy Książęce.
Adam Ciok – ponownie poruszył sprawę zmiany nazwy ulicy 17 stycznia, zwrócił się o zmianę uzasadnienia do uchwały nadającej nazwę 17 stycznia, by nie była ona kojarzona z wyzwoleniem naszego miasta przez Armię Czerwoną. Zwrócił się również z zapytaniem o możliwość korzystania z lodowiska w czasie wakacji prze rolkarzy.
Mariusz Bodo – poruszył sprawę swojej interpelacji z dnia 31.03.2017r dotyczącej przejęcia działek 24/1 i 98/9 od PKP na rzecz Gminy. Chodzi o ulicę łączącą odcinek ul. Sezamkowej z ul. Sokolą wzdłuż wieżowców przy ul. Żeromskiego i bloków przy ul. Górniczej. Radny przypomniał, że sprawa toczy się od grudnia 2013 roku. Radny Bodo poinformował, że na swoja interpelację otrzymał odpowiedź z Urzędu Miasta iż nadal toczą się postępowania zwrotowe dotyczące tych działek w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej. Radny oznajmił, że po otrzymaniu odpowiedzi udał się do Starostwa celem uzyskania informacji na jakim etapie znajdują się sprawy zwrotowe. Ku jego zaskoczeniu okazało się, ze sprawy zwrotowe zakończyły się we wrześniu 2015 roku. Radny zapytał w jaki sposób wydział merytoryczny monitoruje na bieżąco sprawę dotyczącą przejęcia działek od PKP. Pytał jakie działania wykonał wydział celem przejęcia w/w działek. Dlaczego Prezydent udzielił nieprawdziwej i kłamliwej informacji. Radny zarzucił również lenistwo i niekompetencje naczelnikowi wydziału.
Jacek Ciepiński – zapytał się o oświadczenie majątkowe radnego Lewandowskiego, gdyż nie wskazał on miejsca zatrudnienia. Druga sprawą jaka poruszył radny dotyczyła braku udzielenia informacji prze prezesa MKS. Radny poinformował, że składając pytania dotyczące MKS pan Prezydent wysyła go do prezesa , a Pan prezes wysyła go do Prezydenta. Prezes odpisują radnemu poinformował że jego interpelacja nie spełnia wymogów formalnych statutu Gminy. Radny zapytał czy prezes MKS i Prezydent znają statut Gminy bo jeżeli udziela się takiej odpowiedzi to zgodnie z art. 117 statutu Gminy powinno znaleźć się uzasadnienie dlaczego interpelacja nie spełnia wymogów formalnych. Prosił by zarówno prezes jak i Prezydent nauczyli się statutu Gminy na przyszłość. Radny ponownie przekazał pytania dotyczące MKS na ręce Przewodniczącego Rady i poinformował, że jeśli nie otrzyma w dalszym ciągu odpowiedzi na swoje pytania skieruje sprawę do sądu administracyjnego. Radny oznajmił również, że prezes MKS został skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych i w innych miastach za takie przewinienie prezesi tracą stanowiska, a Prezydent nic nie robi bo ma zobowiązania wobec taty prezesa Iskry, dlatego też cała rodzina Iskrów jest zatrudniona w Gminie. Radny pytał także czy wykonawca ul, Sportowej otrzymał wynagrodzenie. Radny poruszył temat byłej asystentki Prezydenta, dlaczego odpuszcza sobie tak dobrego pracownika wielokrotnie nagradzanego. Radnego zdziwiło, że Pani asystent przespacerowała się ulicą i postanowiła wejść do MCK celem zdobycia pracy. Poszła więc do Pani dyrektor i zapytała czy mogłabym tu pracować, no i dostała pracę. Radny zapytał czy Prezydent wpływał na decyzje Pani dyrektor. Radny poinformował, że teraz będzie wysyłał do Prezydenta wszystkie matki samotnie wychowujące dzieci i poszukujące pracy by im również załatwił zatrudnienie. Radny pytał o ogromne wydatki Prezydenta na media lokalne miedzy innymi na portal brata jednego z radnych. Radny zarzucił ,że nie jest to promocja miasta a wyłącznie promocja siebie. Zaproponował Prezydentowi by zakupił za 2500 zł ambonę i postawił przed Urzędem Miasta gdzie Prezydent będzie mógł przemawiać do mieszkańców i swoich wielbicieli. Radny na koniec odnosząc się do osób oczerniających go w Internecie zarzucając mu kiepski stan zdrowia zwrócił się do Prezydenta by razem udali się na badania oznajmił że on wyraża zgodę , a jeśli Prezydent się nie boi to też się zgodzi.
Grzegorz Łapaj – poruszył sprawę mostu żelaznego zlokalizowanego na rzece Kamiennej miedzy osiedlami Bór i Rejów. Radny zwrócił uwagę na bardzo zły stan techniczny mostu. Zapytał czy istnieje możliwość wykonania remontu mostu.
Konrad Wikarjusz – poruszył problem handlujących zniczami przed cmentarzem komunalnym na Łyżwach. Zapytał czy nie warto zaproponować handlującym długoletniej dzierżawy terenu w zamian za postawienie przez nich małych pawilonów handlowych lub zakup takich pawilonów przez miasto, a później wynajem ich powierzchni. Radny ponownie zapytam o możliwość wprowadzenia elektronicznego rejestru umów z cała ścieżką postepowania zakupowego.
Marcin Piętak – zapytał co się stało z witaczami które miały być kupione 2016 r i zmontowane przy ulicach wjazdowych do Skarżyska-Kamiennej. Następnie radny zapytał o inwestycje na Bernatce. Pytał czy inwestor wystąpił już o pozwolenie na budowę i czy złożył wniosek do RPO. Radny przypomniał Prezydentowi, że ten informował w mediach, że pierwsza łopata zostanie wbita jeszcze w 2015 roku. Radny zapytał Prezydenta czy podpisując umowę na wsparcie rządowe dla programu maluch + w wysokości 140 tys. nie czuł pewnej niezręczności, gdyż Prezydent ciągle jak mantrę powtarza że nie cierpi Prawa i Sprawiedliwości.
Henryk Piętak – pytał o możliwość wznowienia kursu autobusowego A do Starachowic.
Rafał Lewandowski – pytał o uchwałę w sprawie dokapitalizowania MKS czy została ona zaskarżona jeśli tak to prze kogo i jaki był wynik zaskarżania. Pytał czy przeciwko Panu Prezydentowi toczy się jakieś postępowanie w RIO o naruszenie dyscypliny finansów i jaki był wynik tego postępowania.
Wiesław Szwajewski – poruszył temat kamiennicy przy ulicy Legionów 84. Poinformował o złym stanie technicznym budynku co stanowi zagrożenie nie tylko dla mieszkańców kamiennicy, ale i przechodniów. Stwierdził, że taki stan budynku jest niedopuszczalny ze względu na normy budowlane . Radny pytał kiedy mieszkańcy mogą liczyć, że Gmina zajmie się tym problemem.
Odpowiedzi Prezydenta Konrada Kröninga:
Do pytania Piotra Brzezińskiego – Prezydent stwierdził , że uwaga radnego jest zasadna i przystanek pojawi się jeszcze w tym roku. Jeśli chodzi o przedszkole, Prezydent poinformował że ma świadomość zaistniałego faktu ale remont dach nastąpi w ramach rewitalizacji budynku.
Dla Leszka Golika – Prezydent powiedział „ przeanalizujemy kwestie formalno prawne i się ustosunkujemy.
Dla Juliusz Bilskiego – Konrad Krȍning poinformował, że ta impreza odbędzie się w osiedlu Książęcym ale również i w osiedli Pogorzałym
Dla Adama Cioka – cytat „Przygotujemy stosowny projekt uchwały, chciałbym bardzo podziękować radnemu za tak merytoryczne podejście do sprawy. Zwłaszcza, że radny jest pierwsza kadencję pokazał jak się merytorycznie pracuje. Okazało się, że w tej sprawie miał racje” Co do lodowiska i udostępnienia go dla rolkarzy Prezydent porozmawia z dyrektorem MCSiR i jeśli dyrektor nie będzie widział przeciwwskazań jak najbardziej czemu nie – oznajmił.
Dla Mariusz Bodo – Prezydent powiedział Jeśli Pan radny pozwoli były tu dość twarde zarzuty, oskarżenia pod kątem naczelnika wydziału. Pan pozwoli ja sobie to przeanalizuję na spokojnie w urzędzie i ustosunkujemy się na piśmie.
Dla Jacka Ciepińskiego – Prezydent oznajmił Szanowny Panie Radny wycieczek personalnych nie zamierzam komentować co do pytań merytorycznych zamierzam ustosunkować się na piśmie. Pana prawo zadawać pytania moje prawo odpowiadać w wybranej przeze mnie formie.
Dla Grzegorza Łapaja – odpowiedzi udzieli Pan naczelnik Żebrowski
Dla Konrada Wikariusza – Prezydent oznajmił Jak Pan wie teren jest zarządzany przez CIS, sądzę że Pani dyrektor jest otwarta na nowe propozycje. Myślę, że trzeba się nad tym pochylić i przeanalizować. Co do rejestru umów, podtrzymuję swoją wypowiedź rozważam wprowadzenie innowacyjnej platformy sprzedażowej.
Dla Marcina Piętak – Krȍning poinformował Kwestia witaczy, jestem w stałym kontakcie z Panią dyrektor COI, która realizuje to zadanie. Przedłuża się przez procedury w GDDKiA. Myślę, że Pani dyrektor ustosunkuje się w terminie na piśmie. Nie jest to tak prosta sprawa jak się wydaje na pierwszy rzut oka. Kwestia inwestycji na Bernatce. Zgodnie z umową inwestycja musi być wykonana do 2020 r., jeśli nie zostanie wykonane to fundacja będzie zmuszona zapłacić kary umowne oraz oddać tę działkę na rzecz miasta. Nie ryzykujemy niczym. Środki rządowe dla miasta z programu maluch plus. Ja szanowny radny podpisywałem umowę nie z przedstawicielem PiS-u, tylko podpisywałem z Wojewodą, która jest przedstawicielem Rządu. Po drugie tak Szanowni Państwo czułem Duzy dyskomfort, dlatego że za czasów jak rządziła Platforma to dofinansowanie było na poziomie 400 tys., a teraz tylko 140 tys.
Dla Henryka Piętaka – pytanie dotyczące MKS prosiłbym o odpowiedź Pana naczelnika Żebrowskiego.
Dla Rafała Lewandowskiego – Prezydent powiedział Pytanie odnośnie postępowań wobec mojej osoby na podstawie zawiadomień ze strony Pana Ciepińskiego. Tak już oczami wyobraźni widziałem ten jego uśmiech te rozmarzone oczy jak mnie z stąd w kajdankach wyprowadzają no i co nie ziściło się Szanowni Państwo, postępowanie w prokuraturze umorzono. Natomiast co do uchwały o dokapitalizowanie MKS pan radny Ciepiński zaskarżył uchwałę, ale Wojewoda stwierdziła, że ten wniosek jest bezprzedmiotowy i uchwała jest ważna. Co do dyscypliny miała miejsce rozprawa w ubiegłym tygodniu w RIO za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, brałem udział w tej rozprawie w charakterze obwinionego i zostałem uniewinniony.
Dla Wiesława Szwajewskiego – prosiłbym Pana naczelnika, odpowiemy na piśmie.

Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora

Related articles

Recent articles

spot_img