11.2 C
Nowy Jork

Radni stracą mandaty ?

Published:

Radni Rady Miasta Grzegorz Wiśniewski i Rafał Lewandowski po wyborach samorządowych w 2014 r. zmienili pracę. Pierwszy z nich został Dyrektorem ds. eksploatacyjno-naprawczych drugi Dyrektorem ds. administracyjnych w spółce miejskie Miejska Komunikacja Samochodowa w Skarżysku-Kamiennej. Problemem nie jest to, że zmienili pracę, tylko w tym że pełnili funkcje zarządzające w spółce należącej w 100% do miasta. Zakazuje tego ustawa o samorządzie gminnym art. 24 f pkt. 1 i 2. które brzmią następująco:

Art. 24f.

  1. Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.
  2. Radni i ich małżonkowie oraz małżonkowie wójtów, zastępców wójtów, sekretarzy gminy, skarbników gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób zarządzających i członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi nie mogą być członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby. Wybór lub powołanie tych osób na te funkcje są z mocy prawa nieważne.

Od podjęcia pracy przez radnych zaszły zmiany. Rafał Lewandowski nie jest już pracownikiem MKS, „znalazł” pracę w Miejskim Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skarżysku-Kamiennej. Grzegorz Wiśniewski nie jest już Dyrektorem ds. eksploatacyjno-naprawczych ale nadal pracuje w MKS jako specjalista. Komisja Rewizyjna Rady Miasta zażądała zakresów obowiązków obu już byłych dyrektorów. Treść tych dokumentów spowodowała, że w dn. 18 sierpnia 2016 r. dziewięciu radnych złożyło pismo do Przewodniczącego Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Leszka Golika z prośbą o zbadanie sprawy i zajęcie stanowiska.

Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora

Related articles

Recent articles

spot_img