„Razem bezpieczniej”: pięć świętokrzyskich projektów

Pięć projektów z województwa świętokrzyskiego otrzymało pozytywną rekomendację do wsparcia w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej” na lata 2016-2017. O wynikach naboru poinformowała wojewoda Agata Wojtyszek podczas konferencji prasowej.

Do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło 20 wniosków konkursowych od jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Weryfikacją dokumentów zajął się, powołany przez wojewodę, Wojewódzki Zespół ds. realizacji programu oraz Komisja ds. oceny wniosków. Po uzyskaniu akceptacji, do MSWiA do kolejnego etapu oceny wniosków przesłano 9 projektów. Województwo świętokrzyskie otrzymało pozytywną rekomendację dla 5 projektów. Rządowe dofinansowanie otrzymają Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Starachowicki oraz cztery samorządy: Chmielnik, Skarżysko-Kamienna, Starachowice oraz Strawczyn.

W ramach celu szczegółowego „Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa” wsparcie otrzymają 3 projekty: gmina Skarżysko Kamienna na zadanie „Bezpieczne miasto smart city” (dofinansowanie wyniesie 75.000 zł), gmina Starachowice na „Starachowice bezpieczne w praktyce III” (75.000 zł) oraz gmina Chmielnik na projekt „Razem bezpieczniej w Chmielniku – działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz przestrzeni publicznej” (wsparcie w wysokości 50.800 zł).

Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Starachowicki otrzyma 27.700 zł na projekt „Nasz dzielnicowy”, którego celem jest podniesienie kompetencji społecznych dzielnicowych oraz takie doskonalenie kompetencji funkcjonariuszy służb publicznych, aby wzbudzali zaufanie. Z kolei w ramach celu szczegółowego „Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży” dofinansowanie w kwocie 75.000 zł trafi do Strawczyna na projekt „Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży w Gminie Strawczyn”.

Przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji „Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017” jest kontynuacją programu z okresu 2007-2015. Ma on charakter interdyscyplinarny i opiera się na współpracy z organami administracji rządowej, samorządowej i organizacjami pozarządowymi.

Do MSWiA wpłynęło ogółem 141 projektów rekomendowanych do wsparcia – 52 z nich otrzymały akceptację dofinansowania. Województwo świętokrzyskie, pod względem liczby zarekomendowanych projektów, uplasowało się na 4. pozycji w kraju. Realizacja poszczególnych zadań przewidziana jest do końca 2016 roku.

1-19846

1-19848

źródło:www.kielce.uw.gov.pl

The following two tabs change content below.

Tadeusz Sikora

Tadeusz Sikora

Ostatnie wpisy Tadeusz Sikora (zobacz wszystkie)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial