23.3 C
Nowy Jork

Rekonstrukcja Wydarzeń Wrześniowych

Published:

          Dnia 22 października bieżącego roku, w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Kielcach, miało miejsce spotkanie historyczne pod hasłem „Przywrócić pamięć”. Prezentowane były na nim działania Wojska Polskiego, podczas wojny obronnej Polski w 1939 roku. Na wspomnianą prezentację, zaproszona również została redakcja Dzień Dobry Skarżysko Kamienna.

O wrześniu 1939

    W trakcie wspomnianego spotkania, miały miejsce wykłady historyczne, dotyczące wojny obronnej Polski, mającej miejsce we wrześniu 1939 roku. Jednakże punktem kulminacyjnym tego spotkania, była rekonstrukcja wybranych momentów wojennych, jakie miały miejsce w pierwszych tygodniach wojny.

Czwarty rozbiór Polski

    Zgodnie z tajnymi uzgodnieniami naszych sąsiadów, dokonano kolejnego rozbioru Polski, dzięki podpisanemu paktowi Ribbentrop- Mołotow. Stalin tym samym, wyrażał zgodę na agresję Niemiec na Polskę i liczył w ten sposób na utworzenie terytorium dla Sowietów, z zajętych obszarów Rzeczpospolitej. Treść tajnego porozumienia, była znana rządowi Stanów Zjednoczonych, Anglii i Francji, już dzień po jego podpisaniu, dzięki informacjom przekazanym przez Hansa von Herwarthaha, który był sekretarzem ambasadora Rzeszy, hrabiego Friedricha von Schulenburga.

Liczyliśmy na pokój

    Rząd Polski natomiast, był nieświadomy niemiecko-sowieckich postanowień. Alianci nie przekazali nam żadnych informacji, by nie zniechęcać tym samym Polski do wojny z nadciągającymi nad nasze granice wrogami. Na domiar złego, dnia 25 sierpnia 1939 roku, wiedząc już o tajnym protokole podpisano „Układ o pomocy wzajemnej między Rzeczypospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej” (polsko-brytyjski układ sojuszniczy). Już w chwili jego tworzenia, wspomniany układ oparty był na podwalinach zdrady.

Pierwsze dni wojny

     Już kilka godzin po przekroczeniu granicy polskiej przez wojska hitlerowskie, nad Kielcami już widać było nadciągające samoloty wroga. W trakcie pierwszego nalotu, Luftwaffe zrzuciła kilkanaście bomb na koszary wojskowe na pobliskiej Bukówce. Ponadto, Niemcy dwukrotnie zbombardowali lotnisko w Masłowie.  Obronę przeciwlotniczą Kielc stanowiły: bateria dział przeciwlotniczych i kompania ciężkich karabinów maszynowych. Obroną dowodził kapitan Dorobczyński, który był jednocześnie wiceprezydentem Kielc.

Kolejne dni wojny

     Samoloty Luftwaffe nadlatywały nad miasto pojedynczo, bądź też małymi kluczami. Niemcy uszkodzili w stosunkowo krótkim czasie, bocznicę i stację kolejową Kielc. W dniu 4 września pułkownik Glabisz, zarządził przesunięcie pozostających w mieście oddziałów wojskowych na poszczególne pozycje obronne. Głównym zadaniem pułkownika Glabisza, było zorganizowanie osłony rejonu, w którym skoncentrowana była południowa Grupa Operacyjna Armii „Prusy” pod dowództwem generała Stanisława Skwarczyńskiego. Z tego względu żołnierze 1 batalionu 154 pułku piechoty z plutonem przeciwpancernym i 4 baterią 55 pułku artylerii lekkiej, zablokowali szosę w rejonie Dąbrowy i w Krajnie pod Świętą Katarzyną. Przedsięwzięcia te zabezpieczały: pluton piechoty rozlokowany koło Słowika i jedna drużyna w Dyminach. Należy nadmienić, że za przesłoną tą podpułkownik Bronisław Kowalczewski umieścił w rejonie Zagnańska mobilizowane cztery bataliony wojska.

   Mimo tych wszystkich przedsięwzięć bojowych, Polakom nie udało się zachować niepodległości. Brak amunicji, wykwalifikowanej kadry wojskowej i zaciekły atak dwóch wrogów, zza wschodniej i zza zachodniej granicy, doprowadziły do czwartego rozbioru drogiej nam wszystkim Ojczyzny. Uczniowie z Liceum im. Juliusza Słowackiego w Kielcach, wraz z grupą rekonstrukcyjną Jodła, dokonali niebywałego czynu. Bowiem w mistrzowski sposób, zrekonstruowali cykl najważniejszych wydarzeń historycznych, jakie miały miejsce podczas wojny obronnej obejmującej swym zasięgiem również miasto Kielce i Skarżysko- Kamienna. Podczas wspomnianej imprezy, brali w niej udział rekonstruktorzy działający przy Muzeum im. Orła Białego w naszym mieście.

Nasza redakcja, dziękuje za zaproszenie na to wydarzenie historyczne Patrykowi Paździochowi, uczniowi Liceum im. Słowackiego w Kielcach oraz panu Zygmuntowi Pęksykowi z grupy rekonstrukcyjnej Jodła.

kielce_słowacki-12

kielce_słowacki-14

kielce_słowacki-8

kielce_słowacki-9

kielce_słowacki-2

kielce_słowacki-10

kielce_słowacki-1

kielce_słowacki-4kielce_słowacki-5

kielce_słowacki-3

Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora

Related articles

Recent articles

spot_img