16.4 C
Nowy Jork

Remont zbiornika wodnego w Suchedniowie na liście rankingowej

Published:

O pozyskiwaniu w 2017 roku rządowych środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz na odbudowę dróg i mostów uszkodzonych w czasie ulewnych deszczy i powodzi rozmawiano w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Spotkaniu przewodniczyli wojewoda Agata Wojtyszek oraz wicewojewoda Andrzej Bętkowski.

59 świętokrzyskich samorządów ma szansę na uzyskanie w 2017 roku dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wojewoda Świętokrzyski zaakceptowała listę rankingową wniosków o dofinansowanie odbudowy dróg i mostów uszkodzonych w czasie ulewnych deszczy i powodzi w ostatnich latach. Na liście znalazły się 334 zadania, na które samorządy mają szansę uzyskać ponad 70 milionów złotych. Komisja powołana przez wojewodę oceniła wszystkie wnioski biorąc pod uwagę między innymi kategorię drogi, skalę zniszczeń, rodzaj uszkodzonej nawierzchni, wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, konieczność wykonania pilnych prac.

Środki z rezerwy MSWiA stanowią dofinansowanie najpilniejszych zadań, każdy z samorządów musi zabezpieczyć co najmniej 20 % wartości zadania ze środków własnych. – Przewidujemy, że realizacja wszystkich zadań pozwoli na odbudowanie ok. 330 km dróg gminnych i powiatowych. W chwili obecnej nie wiemy jednak, jakie środki zostaną przydzielone dla województwa świętokrzyskiego – poinformowała wojewoda.

Największe dofinansowanie  w kwocie 3 198 000 zł ma szansę uzyskać zbiornik wodny w Suchedniowie, który został zamulony w czasie ulewnych deszczy w 2015 i 2016 roku.

W 2016 roku województwo świętokrzyskie otrzymało z rezerwy MSWiA łącznie 71 082 029 zł z tych środków zostało zrealizowanych 367 zadań związanych z przebudową, odbudową, remontem dróg gminnych i powiatowych uszkodzonych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, odbudową mostów, remontem innych obiektów infrastruktury komunalnej – ujęcie wody, mur oporowy, umocnieniem dna wąwozów lessowych i zabezpieczeniem osuwisk.

Lista rankingowa zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych planowanych do realizacji w 2017 r.
Lista rankingowa zadań związnych z zabezpieczeniem dna wąwozów lessowych planowanych do realizacji w  2017 r.
Lista rankingowa zadań związnych z zabezpieczeniem ruchów osuwiskowych planowanych do realizacji w  2017 r.

źródło: www.kielce.uw.gov.pl

Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora

Related articles

Recent articles

spot_img