Renowacja zabytkowego grobowca rodziny Witwickich w Skarżysku-Kamiennej.

1 stycznia 2023 roku Skarżysko-Kamienna będzie obchodzić 100-lecie praw miejskich, nadanych rozporządzeniem premiera rządu RP, gen. Władysława Sikorskiego. Do rozwoju osady Kamienna przyczynił się węzeł kolejowy oraz zakłady wytwórcze, w tym Odlewnia Żeliwa i Emaliernia „Kamienna” Jana Witwickiego, która zatrudniała kilkuset pracowników. Jedną z niewielu pamiątek, jakie zostały z tamtych czasów, jest neogotycki, żeliwny nagrobek rodziny Witwickich, znajdujący się na cmentarzu parafialnym przy ulicy Cmentarnej w dzielnicy Zachodnie- dawniej Bzin.

Nagrobek powstał pod koniec XIX wieku w Odlewni Jana Witwickiego. Wiadomo, że w krypcie grobowej spoczywa sześć osób z rodziny Witwickich- Felicja, Jan, Helena, Helena z Krauzów, Kazimierz i Maria. 28 sierpnia 2009 roku, Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach wydał decyzję o wpisaniu żeliwnego nagrobka rodziny Witwickich do rejestru zabytków ruchomych. Miejsce spoczynku tak bardzo zasłużonej dla Skarżyska rodziny zostało otoczone nadzorem konserwatorskim. Wpis do rejestru zabytków umożliwił także rozpoczęcie starań o przeprowadzenie prac konserwatorskich, mających na celu zabezpieczenie i utrzymanie zabytku w jak najlepszym stanie. Kosztorys prac został sporządzony na podstawie oględzin grobowca przez Adama Widerę z Bytomia, jednego z najwybitniejszych w Polsce specjalistów w zakresie konserwacji pomników żeliwnych, niezwykle trudnej i rzadkiej specjalizacji. Koszty zostały ustalone na poziomie niemal 200 000 zł (słownie dwieście tysięcy) złotych. W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie trzy razy był składany wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich w ramach Programu DZIEDZICTWO NARODOWE. Niestety, bez powodzenia.

Obecnie pomnik ulega coraz silniejszej korozji, szczególnie w miejscach łączenia śrubami, co powoduje pęcznienie, zniekształcenie i wyłamywanie fragmentów żeliwa. Niekorzystne warunki atmosferyczne znacznie pogarszają stan pomnika, grożąc jego zawaleniem. Ogromny koszt renowacji pomnika przekracza możliwości rodziny. Po 10 latach nieudanych prób pozyskania funduszy na remont, jedyną szansą na uratowanie zabytku jest przeprowadzenie zbiórki publicznej.

Dlatego zapadła decyzja o wystosowaniu prośby do Państwa, do mieszkańców Skarżyska-Kamiennej i wszystkich którzy są związani z naszym miastem. Prosimy o pomoc i finansowe wsparcie w celu przeprowadzenia remontu jedynego zabytkowego grobowca w naszym mieście. Tak, aby miejsce spoczynku rodziny Witwickich zostało odnowione na setną rocznicę nadania Skarżysku-Kamiennej praw miejskich.

Zbiórka została uruchomiona za zgodą Marka Rytycha, wnuka Kazimierza Witwickiego, ostatniego właściciela Odlewni Żeliwa i Emalierni „Kamienna”.

Renowacja zabytkowego grobowca rodziny Witwickich w Skarżysku-Kamiennej.

Niech to będzie nasze wspólne dzieło.

The following two tabs change content below.

Może Ci się również spodoba

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial