Rondo imieniem ks. Bp. Edwarda Materskiego ?

Radni Miejscy PiS złożyli wniosek do Przewodniczącego Rady Miasta Pana Leszka Golika w sprawie nadania nazwy dla ronda położonego przy skrzyżowaniu ulic Sokolej i ul. Wiejskiej imieniem honorowego obywatela Miasta Skarżysko-Kamienna   ks. Bp. Edwarda Materskiego

Ksiądz biskup dr Edward Materski urodził się w Wilnie, 6 stycznia 1923 roku w polskiej rodzinie. Doktor teologii, opiekun Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej. W latach 1992-1999 biskup radomski, był także Przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski ds. Wychowania Katolickiego.
Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Skarżyska – Kamiennej otrzymał 25 listopada 1997 r.

Tytuł otrzymał za troskę o dobro duchowe mieszkańców Skarżyska-Kamiennej, która wyraziła się w dziele powstania Sanktuarium Ostrej Bramy, jak również w uzyskaniu szczególnej Patronki Miasta jaką jest Matka Miłosierdzia, za osobisty wkład w obronę ludzi krzywdzonych za udział w różnych formach protestów robotniczych, za troskę o najbiedniejszych, za osobisty przykład ewangelicznej prostoty życia.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial