Rozmowy o reformie zdrowia

Reforma służby zdrowia była tematem konferencji prasowej w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Gościem spotkania był Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł. W konferencji wzięli udział wojewoda Agata Wojtyszek oraz wicewojewoda Andrzej Bętkowski.

Od 1 października wchodzi w życie reforma zdrowia i sieci szpitali. Zdaniem ministra Konstantego Radziwiłła w znaczący sposób zmieni się sposób przyjmowania pacjentów. Przy szpitalach mają powstać poradnie, które przejmą część obowiązków obecnych Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych. – Aby rozładować kolejki i sprawić by pacjenci byli przyjmowani w lepszych warunkach przy lecznicach powołane zostaną poradnie świadczące nocną opiekę medyczną, które przejmą część chorych trafiających na SOR-y – powiedział Minister Zdrowia.

Prace nad ustawą trwały od początku kadencji obecnego rządu. Akt definiuje poziomy zabezpieczenia poprzez przyporządkowanie im określonych profili szpitalnych. W ramach Państwowej Służby Zdrowia zostanie wyodrębnionych sześć poziomów systemu zabezpieczenia świadczeń. Świadczeniodawcy z terenu danego województwa będą kwalifikowani do jednego z tych poziomów. Podstawą kwalifikacji będzie realizacja świadczeń zdrowotnych w określonych profilach świadczeń. Natomiast świadczenia opieki zdrowotnej nie należące do PSZ będą nadal kontraktowane w oparciu o postępowania konkursowe, a świadczeniodawcy, którzy nie zostaną zakwalifikowani do PSZ, będą mogli brać udział w postępowaniach konkursowych.  – Ustawa została przygotowana po to, aby obywatele otrzymali takie rozwiązania w służbie zdrowia, które będą im najlepiej służyły – zaznaczyła wojewoda.

Kolejną zmianą będzie to, że szpitale będą odpowiedzialne za pacjentów po ich wypisaniu z lecznicy. Dotychczas chorzy wypisywani ze szpitala otrzymywali zalecenie kolejnych specjalistycznych konsultacji lub rehabilitacji. Wtedy pojawiał się problem dostępu do takich świadczeń. Od października wszelkie formalności z tym związane będzie brał na siebie szpital. Minister Konstanty Radziwiłł dodał, że reforma nie spowoduje likwidacji żadnych szpitali, bowiem praktycznie wszystkie wejdą do sieci. Natomiast placówki które z jakiś powodów nie znajdą się w tym zestawieniu będą mogły na dotychczasowych zasadach startować w konkursach i ubiegać się świadczenia medyczne.

Minister Zdrowia, wraz z wiceministrem Markiem Tombarkiewiczem, spotkał się w urzędzie wojewódzkim również z dyrektorami świętokrzyskich szpitali oraz starostami z województwa świętokrzyskiego. Wcześniej natomiast rozmawiał z pracownikami świętokrzyskiego NFZ.

Wojewoda Agata Wojtyszek, wraz z ministrem Konstantym Radziwiłłem i wiceministrem Markiem Tombarkiewiczem, wręczyła także nominację dla konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie urologii lek. med. Pawłowi Olejniczakowi.

źródło:https://www.kielce.uw.gov.pl

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial