Rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa

We wtorek, 3 marca w skarżyskim starostwie powiatowym rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. W tym roku przed powiatową komisją lekarską stanie blisko 480 młodych ludzi, mieszkających w Powiecie Skarżyskim. Kwalifikacja wojskowa obejmie 359 osób rocznika podstawowego 1999 oraz 119 osób urodzonych w latach 1994 – 1998.

Jako pierwsi przed komisją lekarską stanęli młodzi mieszkańcy gminy Bliżyn, których podczas oficjalnego rozpoczęcia kwalifikacji przywitali starosta Jerzy Żmijewski, wicestarosta Artur Berus, wojskowy komendant uzupełnień ppłk Mirosław Smerdzyński, szef wydziału rekrutacji w WKU Kielce mjr Mirosław Wąchocki oraz przedstawiciele powiatowej komisji lekarskiej. Kwalifikacja potrwa do 25 kwietnia.

Głównym celem kwalifikacji jest nadanie odpowiedniej kategorii zdrowia, która decyduje o przydatności mężczyzn i kobiet do służby wojskowej.

Starosta Jerzy Żmijewski podczas oficjalnego rozpoczęcia kwalifikacji życzył komisji sprawnego przebiegu prac, natomiast młodzieży stającej do kwalifikacji uzyskania kategorii A, czyli najwyższej kategorii określającej zdolność do czynnej służby wojskowej.

Uzyskania kategorii A życzył również wojskowy komendant uzupełnień ppłk Mirosław Smerdzyński z WKU w Kielcach zaznaczając przy tym, iż kategoria uzyskana podczas kwalifikacji obowiązuje nie tylko w wojsku, ale we wszystkich służbach takich jak Policja, Straż Pożarna, Straż Graniczna czy więziennictwo. Ponadto Komendant wyjaśnił młodym ludziom na czym polega kwalifikacja, podkreślając jednocześnie, że obecnie wojsko nie przymusza do służby, ponieważ opiera się na ochotniczych formach służby wojskowej oraz na zawodowej służbie wojskowej.

Tak więc stawienie się przed komisję lekarską jest obowiązkowe. Nie oznacza to jednak obowiązku wstąpienia do służb mundurowych.

Przed powiatową komisją lekarską w Skarżysku-Kamiennej, w dniach od 3 do 25 kwietnia 2018 r., staną osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej ze wszystkich gmin Powiatu Skarżyskiego. Wezwani stawić się muszą, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego 20, w następujących terminach:

Gmina Bliżyn – 3 – 4 kwietnia 2018 r.;

Gmina Łączna – 4 – 5 kwietnia 2018 r.;

Miasto Skarżysko-Kamienna – 6 – 18 kwietnia 2018 r.;

Miasto i Gmina Suchedniów – 19- 20 kwietnia 2018 r.;

Gmina Skarżysko Kościelne – 23 kwietnia 2018 r.;

Ponadto dzień 24 kwietnia br. jest dniem przeznaczonym wyłącznie dla kobiet urodzonych w latach 1994-1998 posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiet, które ochotniczo zgłoszą się do pełnienia służby wojskowej. Natomiast ostatni dzień kwalifikacji (25 kwiecień) jest dniem dodatkowym dla tych osób, które nie mogły stawić się w wyznaczonym terminie.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej winna mieć ze sobą:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
  • dokumentację medyczną, w tym okulistyczną, wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
  • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy;
  • dokument stwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Zlekceważenie stawienia się przed komisją kwalifikacyjną bez uzasadnionego wyjaśnienia może być karane grzywną i przymusowym doprowadzeniem przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

The following two tabs change content below.

Tadeusz Sikora

Tadeusz Sikora

Ostatnie wpisy Tadeusz Sikora (zobacz wszystkie)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial