Rozpoczyna się remont Szydłowieckiej i Wiejskiej

Clipboard01

Od wtorku, 5 lipca br. planowane jest rozpoczęcie robót przy przebudowie ul. Wiejskiej i ul. Szydłowieckiej, która przebiegać będzie w trzech etapach. Dzień wcześniej, 4 lipca odbędzie się przegląd istniejącej kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz kontrola tymczasowego oznakowania. Po stwierdzeniu prawidłowości wykonania i kompletności oznakowania zostanie spisany protokół umożliwiający etapowe prowadzenie robót drogowych według podanych niżej etapów.

l Etap – Zamknięcie ul. Szydłowieckiej od dworca PKP do ul. Rejowskiej oraz odcinka ul. Wiejskiej (od ul. Zielnej do ul. Sokolej)

   Prace wykonywane będą przy całkowitym zamknięciu w/w odcinków z możliwością dojazdu do posesji przyległych na obszarze objętym pracami drogowymi. Na ul. Wiejskiej dojazd do posesji oraz do pozostałych budynków odbywać się będzie po uzgodnieniu z kierownikiem budowy przez wcześniejsze poinformowanie mieszkańców o prowadzonych pracach. Kierownik budowy wykonana tymczasowy parking na zamkniętym odcinku dla mieszkańców z ograniczoną liczbą miejsc do parkowania. Na odcinku ul. Szydłowieckiej od dworca PKP na al. Niepodległości do ul Rejowskiej dojazd do posesji oraz do podmiotów gospodarczych odbywać się będzie od ul. Rejowskiej lub od dworca PKP – informacje będzie przekazywał kierownik budowy na bieżąco dla osób zainteresowanych. Objazd do ul. Kopernika i Wiejskiej oraz do al. Niepodległości i Sokolej odbywać się będzie przez ul. Wiejską, ul. Zielną, ul. Rejowską i ul. Sokolą. Pojazdy komunikacji zbiorowej będą miały zmienioną trasę – z al. Niepodległości kierować się będą ul. Sokolą i ul. Rejowską do ul. Zielnej i ul. Zielną do pętli przy Obwodzie Lecznictwa Kolejowego.

II Etap – Utrzymanie prac na ul. Wiejskiej od ul. Sokolej do ul. Zielnej oraz zamknięcie odcinka ul. Szydłowieckiej od ul. Reiowskiej do ul. Wiejskiej

Prace wykonywane będą przy całkowitym zamknięciu ul. Szydłowieckiej od ul. Rejowskiej do ul. Wiejskiej. Dojazd do posesji przyległych oraz do podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na zamkniętym odcinku – po uzgodnieniu z kierownikiem budowy, dojazd możliwy od ul. Wiejskiej lub Rejowskiej informacje na bieżąco u kierownika budowy. Prace na ul. Wiejskiej od ul. Sokolej do ul. Zielnej prowadzone będą nadal przy całkowitym zamknięciu. Działka robocza w obrębie skrzyżowania ul. Wiejskiej i Sokolej zostanie poszerzona i ograniczona do jednego pasa ruchu. Ruch odbywać się będzie wahadłowo za pomocą sygnalizacji świetlnej.

III Etap – Zamknięcie skrzyżowania ul. Sokolej i Wiejskiej

Prace prowadzone będą przy całkowitym zamknięciu skrzyżowania ul. Sokolej i Wiejskiej. Objazd do ul. Sokolej i ul. Gajowej poprowadzony będzie ul. Spółdzielczą i Moniuszki natomiast pojazdy komunikacji zbiorowej pojadą ul. Moniuszki i Żeromskiego do al. Niepodległości.

UWAGA – Prace na ul. Wiejskiej na odcinku od ul. Zielnej do ul. Szydłowieckiej będą prowadzone przy częściowym zajęciu pasa ruchu w czasie etapu l i II.

The following two tabs change content below.

Tadeusz Sikora

Tadeusz Sikora

Ostatnie wpisy Tadeusz Sikora (zobacz wszystkie)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial