Rozwój transportu w Kielcach- można

Umowy o dofinansowanie projektów „Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach” oraz „Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach” podpisano dziś w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Spotkaniu przewodniczyła wojewoda Agata Wojtyszek.

Gośćmi spotkania byli podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Adam Hamryszczak oraz strony podpisywanych umów – prezydent Kielc Wojciech Lubawski i zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Małgorzata Oleszczuk. Chodzi o dwa projekty – „Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach” oraz „Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”. W ramach pierwszego z nich do Kielc trafi 80 mln zł, a w ramach drugiego 152 mln zł.

Ta inwestycja oznacza poprawę infrastruktury drogowej, poprawę transportu oraz nowe miejsca pracy. Realizacja inwestycji polepszy jakość życia naszych mieszkańców, mamy nadzieję, że coraz więcej młodych ludzi będzie chciało mieszkać w Kielcach, w regionie świętokrzyskim – powiedziała wojewoda.

Realizacja projektów przyczyni się do zwiększenia udziału taboru niskoemisyjnego (autobusy hybrydowe) we flocie transportu publicznego oraz do poprawy jakości funkcjonowania systemu komunikacji miejskiej (tablice informacyjne, bus-pasy, przystanki, pętla autobusowa). Inwestycje wpłyną również m.in. na skrócenia czasu podróży komunikacją miejską, integrację form transportu poprzez budowę centrum komunikacyjnego, gdzie zlokalizowany zostanie parking dla samochodów wraz z miejscami postojowymi dla rowerów. Budowa nowych połączeń drogowych podniesie przepustowość tras oraz czas przejazdu autobusów, co w bezpośredni sposób przyczyni się do zmniejszenia zużycia paliw kopalnych używanych do napędzania pojazdów silnikowych.

W spotkaniu w urzędzie wzięli także udział wicewojewoda Andrzej Bętkowski oraz świętokrzyscy parlamentarzyści.

 

Apel do Prezydenta Konrada Kroninga i Prezesa Bartosza Iskry – można. Polecam spotkanie z Prezydentem Kielc w ramach pielgrzymek.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial