Rydno

Śladami człowieka pierwotnego

Rydno, to rezerwat archeologiczny, ciągnący się brzegami rzeki Kamiennej, płynącej przez część województwa świętokrzyskiego. Obejmuje on ciąg neolitycznych osad, w tym też kopalnię hematytu.

Dzieje prastarego rezerwatu

Pierwsze badania archeologiczne prowadzone na tym terenie, miały miejsce w roku 1912. Po dwóch wojnach i zawierusze bolszewickiej, do tych prac powrócono w latach 1923-1925. W roku 1937, odkrywca znajdującej się tu kopalni hematytu Stefan Krukowski, zapoczątkował bardziej wnikliwe badania archeologiczne, które po II wojnie światowej kontynuowane były w latach czterdziestych i pięćdziesiątych minionego stulecia.

Pradawni mieszkańcy

Podczas wspomnianych badań, odkryto dużo krzemiennych przedmiotów, wytworzonych niegdyś przez ludzi kultury mustierskiej. Do tych przedmiotów należą zgrzebła, rylce i proste narzędzia zębate. Gdy klimat dostatecznie się ocieplił, w miejsce przedstawicieli kultury mustierskiej, która wyginęła ze względu na dość niskie temperatury, pojawiła się ludność hamburska, trudniąca się łowiectwem i koczująca za stadami zwierząt. Ponieważ nie prowadzili oni osiadłego trybu życia, chronili się w prostych szałasach zbudowanych z lekkich żerdzi.

Lata późniejsze

Schyłek paleolitu nie przyniósł kresu osadnictwa na terenie Rydna. Prastare ślady swojej bytności na tym obszarze, pozostawiły kolejne ludy, zajmujące się prymitywnymi pracami gospodarskimi. Jedną z nich jest datowana na drugą połowę 8 tysiąclecia p.n.e. ludność, która trudniła się polowaniem na zwierzynę leśną, rybołówstwem i zbieractwem. Z tego okresu zachowały się ślady pojedynczych obozowisk oraz krzemienne narzędzia, wykorzystywane do prac w domu i jego obejściu.

Miłośnicy historii, zorganizowali pokaz życia człowieka w okresie neolitu, na który została też zaproszona nasza Redakcja.

 

Ewa Michałowska – Walkiewicz

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial