Rządowe wsparcie dla regionu

Środki finansowe przeznaczone dla naszego regionu w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej były tematem konferencji prasowej wojewody Agaty Wojtyszek.

W 2017 roku wysokość rządowego wsparcia przyznanego dla województwa świętokrzyskiego wynosi 40.822.219 zł. Połowa z tej kwoty przeznaczona jest na drogi gminne i połowa na powiatowe. W ramach naboru na 2017 rok merytorycznie zostały ocenione 92 wnioski, w tym 61 na drogi gminne i 31 na drogi powiatowe  – na łączną kwotę dofinansowania 79.348.570 zł.

Jak poinformowała wojewoda, w ramach środków dostępnych dla województwa w pierwszej kolejności dofinansowanie uzyskało 38 zadań, w tym 13 zadań dotyczy dróg powiatowych, a 25 dróg gminnych. Z informacji przedłożonych do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotyczących postępowań przetargowych oraz wycofania się podmiotów z realizacji wynika, że wystąpią oszczędności w kwocie 10 mln zł, które umożliwią dofinansowanie kolejnych 15 zadań z „Ostatecznej listy rankingowej”, w tym 5 dotyczących dróg powiatowych oraz 10 dotyczących dróg gminnych. Łączna długość zmodernizowanych w 2017 r. dróg wyniesie 102 km.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial