Rządowe wsparcie

Kolejne umowy dotacji podpisała wojewoda Agata Wojtyszek ze świętokrzyskimi samorządowcami.

W ramach środków pozyskanych na likwidację skutków klęsk żywiołowych rządowe dofinansowanie w kwocie 3.709.402 zł otrzymały dwa powiaty (jędrzejowski oraz staszowski) oraz 9 gmin na realizację 14 zadań. Z kolei w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej umowy o dofinansowanie zadań podpisały gminy Starachowice i Stąporków oraz powiat staszowski na łączną kwotę ponad 4,5 mln złotych. Podpisane zostały także dwie umowy o dofinansowanie projektów z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus edycja 2017”: z gminą Połaniec i gminą Skarżysko-Kamienna na kwotę 252.683 zł.
W spotkaniu w urzędzie wojewódzkim wzięli udział świętokrzyscy parlamentarzyści.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial