Sesja Rady Miasta w trybie nadzwyczajnym-dlaczego?

W dniu 08.09.2016r odbędzie się  XXVIII Sesja Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej. Została ona powołana w trybie nadzwyczajny przez Prezydenta Miasta. To już 8 sesja na wniosek Prezydenta w tej kadencji. Sesje nadzwyczajne powinno zwoływać się poza sesjami ustalonymi w planie pracy rady , w przypadkach szczególnych, w których zachodzi potrzeba załatwienia sprawy wynikłej niespodziewanie, a przy tym niecierpiącej zwłoki. Jej pilność sprawia, że rozstrzygnięcia nie można odłożyć do kolejnej sesji zwyczajnej. Również porządek obrad sesji nadzwyczajnej jest specyficzny. Poza otwarciem i zamknięciem sesji oraz zatwierdzeniem jej porządku, które to akty są konieczne w przypadku każdej sesji, może on zawierać tylko te sprawy, z powodu których sesję nadzwyczajną zwołano.  Natomiast pominięte są, , interpelacje i zapytania radnych oraz wolne  wnioski mieszkańców . Co ciekawe XXVI sesja  odbyła się 9 czerwca 2016r i też była sesją na wniosek Prezydenta Miasta K. Kröninga.

Od Sesji zwyczajnej minie niedługo ponad trzy miesiące co narusza zapisy Statutu Gminy, § 31.1, który brzmi” Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał”

Zachodzi pytanie co było powodem by nie zwoływać sesji w trybie zwyczajnym przez przeszło trzy miesiące, a nagle jest potrzeba zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym?

Czy Prezydent boi się pytań radnych opozycji?

The following two tabs change content below.

Tadeusz Sikora

Tadeusz Sikora

Ostatnie wpisy Tadeusz Sikora (zobacz wszystkie)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial