Sesja Rady Miasta

W dniu dzisiejszym odbyła się XXXIV Sesja Rady Miasta. Radni podjęli uchwały w sprawach:

– Zmiany w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na rok 2017

– Przyjęcia planów pracy Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej na rok 2017

– Zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

– Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

– Określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5

– Umieszczenia tablicy upamiętniającej plutonowego Ludwika Gruszczyńskiego PS „Gruszka”

– Wniesienie skargi na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie Wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Rady Miasta

W interpelacjach głos zabrali:

Radny Rafał Lewandowski zwrócił uwagę, że drogi Gminne były odśnieżane i były przejezdne, a drogi Powiatowe  były nieprzejezdne natomiast brak odśnieżania chodników skwitował prośbą na przyszłość by unikać takich sytuacji.

Radny Bogusław Ciok zapytał o koszty utrzymania Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego oraz o przyszłość jego funkcjonowania

Radny Adam Ciok mówił  o powołaniu zespołu, który zajął by się zmianą nazw ulic, między innymi ul 17 stycznia.

Radny Leszek Golik interpelował by rondu przy zbiegu ulic Metalowiec, Paryska i Norwida nadać nazwę „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”.

Radny Mikołaj Kwaśniak prosił o naprawę jednej lampy oświetleniowej między budynkami przy Placu Floriańskim 1 a 3 oraz o zniżki w okresie ferii dla dzieci

Radny Henryk Piętak przypomniał o inicjatywie budowy osiedla domków jednorodzinnych Kopernika, apelował by wrócić do tego tematu

Radny Marek Gąska interpelował w sprawie remontu dróg w dzielnicy Usłów i Łyżwy

Radny Jacek Cipiński mówił o braku odśnieżania ulicy Puławskiego, kolejną sprawą jaką poruszył to sieć szkół w Gminie po reformie oświaty. Ostatnim tematem była sprawa przeprowadzenia audytu w klubie Granat.

Radny Mariusz Bodo złożył kilkanaście interpelacji, większość z nich dotyczyła funkcjonowania MKS, kolejną sprawą jaka poruszył to włączenie gruntów gminnych do Starachowickiej Strefy Ekonomicznej, poruszył problem odśnieżania chodników  w mieście oraz pytał o informator samorządowy w mediach lokalny tj. pytał o koszty jakie ponosi gmina z tego tytułu, kryterium wyboru ofert , dostępu z informatora dla radnych.

Radny Grzegorz Łapaj mówił o opóźnieniu zadania na osiedlu Bór w ramach budżetu obywatelskiego proponował by za kary umowne doposażyć zadania wykonane z opóźnieniami.

Radny Konrad Wikarjusz prosił o zamontowanie wiaty przystankowej na ul Okrzei, mówił o Programie Inicjatywy Lokalnej, przypomniał o rozbudowie miejsc postojowych między Panoramą a Hermesem, pytał również o Młodzieżową Radę Miasta

The following two tabs change content below.

Tadeusz Sikora

Tadeusz Sikora

Ostatnie wpisy Tadeusz Sikora (zobacz wszystkie)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial