Sesja z problemami

Dziś odbyła się XXVIII Sesja Rady Miasta Skarżyska-Kamienna, zwołana  w trybie nadzwyczajnym. W porządku obrad znajdowały się uchwały w sprawach:

1.W sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na rok 2016. (za głosowało 21 radnych)

2.W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżysko-Kamienna na lata 2016-2031(w uchwale uwzględniono pomoc finansową dla Powiatu Skarżyskiego na remont ul. Ponurego w kwocie 800 000zł i ul. Paryskiej w kwocie 100 000 zł co daje nieco ponad 10% inwestycji. Jest to dobry kierunek … ale przypomnę, że poprzedni Prezydent mimo ciężkiej sytuacji ekonomicznej zawsze udzielał pomocy dla powiatu na inwestycje mieszczące się w granicach miasta Skarżyska-Kamiennej 50% do 50%) 20 radnych głosowało za jeden wstrzymał się od głosu)

3.W sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej położonej na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej ulicę Kopernika na odcinku od ulicy Rycerskiej do granicy miasta Skarżysko-Kamienna w celu zaliczenia jej do kategorii dróg powiatowych.  (za głosowało 21 radnych)

4.W sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Skarżyskiego. (za głosowało 21 radnych)

5.W sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Ciekawym wydarzeniem było uchwalenie ostatniej uchwały. Na początku Radny K. Wikarjusz zwrócił uwagę na nieścisłości co do wielkości liczb obejmujący wyznaczony obszar rewitalizacji. Przewodniczący najpierw zarządził 10 minutową przerwę.  Zarządzona przerw była niewystarczająca by sprawdzić poprawność danych. Następnie Prezydent A. Brzeziński zwrócił się do radnych z wnioskiem o zdjęcie procedowanej uchwały i przeniesienie na najbliższą sesję tj. 28.09.2016r. Radny Wikarjusz zwrócił uwagę, że tak długie odkładanie uchwalenia programu może spowodować  trudność przy składaniu wniosków o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych. Przewodniczący ogłosił drugą przerwę tym razem na 35 minut. Okazało się, że ten czas był wystarczający do dokonania poprawek wyznaczonym obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji. (za głosowało 18 radnych trzech radnych opuściło obrady mimo, że sesja trwała tylko 1,5 godziny z przerwami )

The following two tabs change content below.

Tadeusz Sikora

Tadeusz Sikora

Ostatnie wpisy Tadeusz Sikora (zobacz wszystkie)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial