Skarżyska “Samochodówka” podpisała umowy patronackie

22 marca 2018 r. w Zespole Szkół Samochodowo – Usługowych w Skarżysku – Kamiennej odbyło się uroczyste podpisanie umów patronackich dla nowo otwartych w szkole zawodów: technik przemysłu mody i technik cyfrowych procesów graficznych oraz dla zawodów już w szkole nauczanych.

Umowy patronackie mają na celu objęcie opieką uczniów w zakresie: organizowania praktyk, przygotowania do egzaminów zawodowych, konkursów i olimpiad, organizowania szkoleń, warsztatów, udziału w konkursach, przyznawaniu stypendiów wyróżniającym się uczniom, zatrudnienia najzdolniejszych absolwentów oraz doposażenia w sprzęt niezbędny do nauki.

W czwartek podpisano umowy dotyczące następujących zawodów:

  1. Technik przemysłu mody – patronat:

STUDIO MODY MONA MONIKA NATORA

Z.P.H.U DANA DANUTA BANACZEK reprezentowane przez p. Grażynę Ledwójcik

  1. Technik cyfrowych procesów graficznych – patronat:

CREATION POINT MARIUSZ BUSIEK

  1. Technik pojazdów samochodowych

Operator obrabiarek skrawających CNC – patronat:

ZAKŁAD MECHNICZNO–ELEKTROMECHNICZNY „ZAMEL” ANDRZEJ SKORUPKA reprezentowany przez p. Pawła Motyla

  1. Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych – patronat:

CELSIUM SERWIS Sp.z o.o. reprezentowane przez:

  1. Dagmarę Nowak- Trochimiuk prezesa zarządu
  2. Karolinę Stompor dyrektora ds. marketingu i sprzedaży
  3. Martę Kałużę – Białas specjalistę ds. marketingu

 

Dzisiaj również firma CELSIUM SERWIS wyróżniła Nagrodami Stypendialnymi uczniów klasy 1a: Mateusza Bednarka i Konrada Dreasa wyróżniających się w nauce zawodu monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych. 

Objęcie patronatem uczniów zdobywających wiedzę w atrakcyjnych i poszukiwanych na rynku pracy zawodach z pewnością przyczyni się do lepszego przygotowania ich do zdobycia wymarzonej profesji oraz sprawi, że nauka stanie się pasjonującą przygodą.

The following two tabs change content below.

redaktor

Ostatnie wpisy redaktor (zobacz wszystkie)