Skarżyska “Samochodówka” podpisała umowy patronackie

22 marca 2018 r. w Zespole Szkół Samochodowo – Usługowych w Skarżysku – Kamiennej odbyło się uroczyste podpisanie umów patronackich dla nowo otwartych w szkole zawodów: technik przemysłu mody i technik cyfrowych procesów graficznych oraz dla zawodów już w szkole nauczanych.

Umowy patronackie mają na celu objęcie opieką uczniów w zakresie: organizowania praktyk, przygotowania do egzaminów zawodowych, konkursów i olimpiad, organizowania szkoleń, warsztatów, udziału w konkursach, przyznawaniu stypendiów wyróżniającym się uczniom, zatrudnienia najzdolniejszych absolwentów oraz doposażenia w sprzęt niezbędny do nauki.

W czwartek podpisano umowy dotyczące następujących zawodów:

  1. Technik przemysłu mody – patronat:

STUDIO MODY MONA MONIKA NATORA

Z.P.H.U DANA DANUTA BANACZEK reprezentowane przez p. Grażynę Ledwójcik

  1. Technik cyfrowych procesów graficznych – patronat:

CREATION POINT MARIUSZ BUSIEK

  1. Technik pojazdów samochodowych

Operator obrabiarek skrawających CNC – patronat:

ZAKŁAD MECHNICZNO–ELEKTROMECHNICZNY „ZAMEL” ANDRZEJ SKORUPKA reprezentowany przez p. Pawła Motyla

  1. Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych – patronat:

CELSIUM SERWIS Sp.z o.o. reprezentowane przez:

  1. Dagmarę Nowak- Trochimiuk prezesa zarządu
  2. Karolinę Stompor dyrektora ds. marketingu i sprzedaży
  3. Martę Kałużę – Białas specjalistę ds. marketingu

 

Dzisiaj również firma CELSIUM SERWIS wyróżniła Nagrodami Stypendialnymi uczniów klasy 1a: Mateusza Bednarka i Konrada Dreasa wyróżniających się w nauce zawodu monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych. 

Objęcie patronatem uczniów zdobywających wiedzę w atrakcyjnych i poszukiwanych na rynku pracy zawodach z pewnością przyczyni się do lepszego przygotowania ich do zdobycia wymarzonej profesji oraz sprawi, że nauka stanie się pasjonującą przygodą.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial