Skarżysko bez prezydenta ?

Możemy się spodziewać, że wkrótce Skarżysko-Kamienna nie będzie miało prezydenta. I to nie z powodu negatywnego nastawienia prezydenta Konrada Kröniga do wyborów prezydenckich zarządzonych na 10 maja. Nie grozi nam zarząd komisaryczny o czym mówił marszałek Sejmu Ryszard Terlecki…

Skarżysko ma za mało mieszkańców. Wymogiem aby miastem zrządzał Prezydent jest posiadanie 100 tys. osób.  Tak uchwalił Sejm jeszcze w 1990 r. Te miasta, które nie miały wymaganej liczby mieszkańców a rządził nimi prezydent zachowały miano „miast prezydenckich”.

Po 30 latach nadszedł czas na zmiany. W ostatnim czasie wszystkich pochłaniała problematyka pandemii koronowirusa, spór czy przełożyć wybory prezydenckie. Nikt nie zwrócił uwagi na poselski projekt nowelizacji ustawy o samorządzie terytorialnym. Zakłada on m.in., że tytuł prezydenta będzie przysługiwał wyłącznie włodarzom miast o liczebności co najmniej 100 tys.

Co ciekawe pod projektem podpisali posłowie z różnych klubów…

The following two tabs change content below.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial