Skarżyszczanie pomóżmy naszym harcerzom

Na fanpage ZHR SHH “Gniazdo” im. phm Władysława Wasilewskiego ps.”Oset”  ukazał się apel o wsparcie wyjazdu na uroczystości pogrzebowe harcerza z 1 Skarżyskiej Drużyny Harcerzy.

Poniżej treść apelu.

Zachęcam do wpłat.

Na marginesie szkoda, że Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej nie czuje takiej potrzeby.

Szanowni Przyjaciele.

W piątek 16 marca ruszamy na Uroczystości Pogrzebowe do Andrzejewa i Szumowa k/ Zambrowa gdzie w 1920 roku zginęło wielu młodych patriotów. Byli tam również harcerze. Dla nas Skarżyszczan jest to o tyle ważne że w tamtych terenach poległ Druh Franciszek Lech młody 15 letni harcerz z 1 Skarżyskiej Drużyny Harcerzy.

W związku z tym, że UM Skarżysko nie możne przyznać środków na przejazd w trybie pozakonkursowym poszukujemy finansowania kosztów autokaru. Zwracamy się do wszystkich chętnych o wpłacenie darowizny na ten cel.

Obwód Świętokrzyski ZHR:
15 9141 0005 0011 7041 2000 0060
Tytuł: Darowizna – Autokar na Uroczystości Pogrzebowe

http://www.wizna1939.eu/index.php/127-program-uroczystosci

A tak zapisano historię tego wydarzenia w kronice 1 SDH

…Tak pomyślnie rozwijającą się pracę harcerską przerwały nagłe słowa odezwy Rady Obrony Państwa z 3 lipca 1920 roku:
„Obywatele Rzeczypospolitej! Ojczyzna w potrzebie!”. W ślad za odezwa ROP Naczelnictwo ZHP wydało rozkazy „o bliskiej potrzebie służeniu Państwu”. Rozkaz L. 32 z 5 lipca1920r, podpisany przez ówczesnego przewodniczącego ZHP gen. Józefa Hallera oraz naczelnictwa obu kwater – żeńskiej i męskiej szybko dotarł do Kamiennej wraz ze szczegółowymi instrukcjami. Chłopców 17-letnich i starszych polecono zorganizować w odziały ochotnicze, ekwipować przy pomocy społeczeństwa i czekać na rozkaz wymarszu, młodszych użyć na miejscu do spraw związanych z obroną państwa.

Trudno dziś ustalić, ilu dokładnie druhów z „Jedynki” zgłosiło się na ochotników, w raporcie drużyny z roku 1929
wspomniano, że „podczas inwazji bolszewickiej poszło na front 20 druhów”. Natomiast Kronika Dowództwa Drużyn w Kamiennej podaje liczbę 50 harcerzy, kronika harcerek, prowadzona przez Zofię Wątłówną, podała: „Cała prawie męska drużyna stanęła do broni”.

Kamienna 16 lipca 1920 r. żegnała swoich żołnierzy-ochotników. Wyjazd na front odbył się w bardzo podniosłym
nastroju. Zbiórka odbyła się w gimnazjum z samego rana, skąd przemaszerowano na stację. Tam odbyła się uroczystość pożegnalna, w której brał udział chór parafialny i orkiestra kolejowa. Harcerki przyniosły na stację mnóstwo kwiatów którymi obdarowano harcerzy. Podstawiono dwa specjalne wagony i cały odział udał się do Radomia. Następnie uformowano odział 400 ochotników z całej chorągwi i udano się do Warszawy, gdzie zakwaterowano harcerzy ochotników w cytadeli.

Po odbyciu krótkiego przeszkolenia wojskowego harcerze poszli na front, przeszli wszelkie trudy i znoje wojny.
Stanisław Niekrasz w książce Harcerze w bojach pisał: „201 pułk ochotniczy to chorągiew wojenna Związku Harcerstwa Polskiego, która zrodziła najpiękniejsze czyny zbrojne i złożyła Polsce wielką ofiarę z krwi i życia młodzieży nieletniej”. Z Kamiennej zginęło na froncie w 1920 r dwóch harcerzy. Byli to Franciszek Lech i Stanisław Bilski. Obaj należeli do I Drużyny Harcerzy im. St. Staszica. Franciszek Lech poległ we wsi Paproć Mała, gmina Szumowo. Ponadto jeden z harcerzy „Jedynki” został na froncie ranny, jeden dostał się do niewoli…

The following two tabs change content below.
Mariusz Bodo

Mariusz Bodo

Mariusz Bodo, absolwent studiów menadżerskich Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe Executive Master of Business Administration. Żona Aneta. Szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Kuba lat 15 i Maja lat 7. Obecnie Sekretarz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Radny Rady Miasta Skarżyska kadencji 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023
Mariusz Bodo

Ostatnie wpisy Mariusz Bodo (zobacz wszystkie)