Składowiska szkodliwych odpadów w Bliżynie nie będzie

Radny PiS Powiatu Skarżyskiego, Mieczysław Bąk wraz z Klubem Radnych PiS, stawili skuteczną barierę na drodze do stworzenia w gminie Bliżyn składowiska szkodliwych odpadów, a dla zdrowia okolicznych mieszkańców naszego powiatu, bardzo niebezpiecznych. Lokalizacja dla tego składowiska miała mieć miejsce w gminie Bliżyn, w miejscowości Sołtyków na terenie po byłej cegielni. Wójt gminy Bliżyn i powiatowi urzędnicy nie dostrzegli potencjalnego zagrożenia jakie chciała zafundować właściwie nikomu nie znana spółka.

Na szczęście czujność zachował radny Mieczysław Bąk, który dobrze rozczytał intencje owej spółki, która prawdopodobnie wzorem wielu innych w kraju miała być tylko słupem dla przedsięwzięcia polegającego na stworzeniu ogromnego składowiska materiałów szkodliwych i niebezpiecznych. Stosowny protest w tej sprawie poparty podpisami ponad tysiąca mieszkańców, złożyła podczas ostatniej sesji Rady Powiatu grupa radnych PiS.

W całej sprawie zaniepokojenie budzi postawa wójta gminy Bliżyn oraz radnej powiatowej Anny Leżańskiej, która wręcz stwierdziła podczas tej sesji, że to składowisko to była szansa na powstanie w powiecie nowej firmy i nowe miejsca pracy. Tylko pogratulować pani Radnej takiego podejścia do sprawy. Wielkim zaskoczeniem dla wnioskodawców protestu była odpowiedź Pana Starosty, że inwestor z uwagi na protest wycofał swój wniosek w dzień poprzedzający sesję. Ale trzeba jasno podkreślić, że ów wniosek zawierał szereg wad formalnych.

Inne zdziwienie wzbudza też odmowa Starosty radnemu Bąkowi do prawa zrobienia kserokopii z dokumentów dotyczących tego wniosku. Starosta stwierdził, że radny Mieczysław Bąk nie jest stroną w sprawie. Pan Starosta nie wziął pod uwagę, że radny Mieczysław Bąk jest też mieszkańcem gminy Bliżyn, a oddziaływanie tego składowiska ma wpływ szczególnie na mieszkańców tej gminy. Trochę Pan Starosta przeinterpretował w tym względzie przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego albowiem, „Stroną w postępowaniu administracyjnym jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek” : Art. 28 kpa. !

IMG_5030 IMG_5061 IMG_5079 IMG_5087 IMG_5088

The following two tabs change content below.

Grzegorz Małkus

Grzegorz Małkus, Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, studia podyplomowe: Zarządzanie Nowoczesną Szkołą - Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Organizacja Pomocy Specjalnej - UJ, Sport Osób Niepełnosprawnych - AWF w Warszawie, Jakość Stanowienia Prawa - Uniwersytet Warszawski.

Ostatnie wpisy Grzegorz Małkus (zobacz wszystkie)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial