Śladami Kazimierza Wielkiego

Kazimierz III Wielki, urodził się dnia 30 kwietnia 1310 roku w Kowalu. Zmarł on natomiast dnia 5 listopada 1370 roku w Krakowie. Był to najmłodszy syn Władysława Łokietka i Jadwigi Bolesławówny, a jednocześnie król Polski rządzący w latach 1333–1370, ostatni monarcha z dynastii Piastów. Jak donosi nam historia, w dniu 25 kwietnia 1333 roku, był on koronowany na króla naszego kraju, zatem Koło Historyczne „Łuk” ze Skarżyska – Kamiennej, postanowiło udać się do Sandomierza, aby tam doszukiwać się śladów po tym jakże znamienitym władcy.

Niezwykła ceremonia

Koronacja Kazimierza na Króla Polski, była niezwykle podniosłą ceremonią, podczas której dochodziło do nałożenia polskiej korony koronacyjnej, będącej niegdyś koroną Bolesława Chrobrego, na głowę nowego króla– relacjonuje Alicja Dulęba historyk.

Od roku 1025

Pierwsi królowie Polski, począwszy od Bolesława Chrobrego, który koronował się w 1025 roku w Katedrze Gnieźnieńskiej, również przyjmowali koronę w tym znaczącym miejscu. Podobnie było po wznowieniu godności królewskiej przez Przemysła II w 1295 roku. Natomiast od momentu koronacji Władysława Łokietka, która miała miejsce w 1320 roku, obrzęd koronacyjny miał miejsce w katedrze wawelskiej w Krakowie, czyli w stolicy Królestwa. Mimo, że w kolegiacie świętego Jana znajdującej się w Warszawie, odbyły się dwie koronacje: Stanisława Leszczyńskiego w roku 1705 i Stanisława Augusta Poniatowskiego w w 1764 roku, to Kraków aż do czasów rozbiorów nigdy nie utracił formalnego prawa bycia miejscem koronacji polskich władców – opowiada Jan Tasiewicz historyk członek Koła Historycznego Łuk.

Przebieg koronacji

Polski ceremoniał koronacyjny, przewidywał czterodniowe uroczystości. Piątek i sobota były dniami, poprzedzającymi obrzęd koronacji. Był to czas przygotowania. Dniem, w którym koronowano króla była niedziela. W poniedziałek nowy król ukazywał się mieszkańcom miasta koronacyjnego i odbierał od nich hołd. Tak też było, jeśli chodzi o koronację Kazimierza Wielkiego.

Łuk w Sandomierzu

Członkowie Koła Historycznego ze Skarżyska-Kamiennej, udali się do Sandomierza, gdzie w tamtejszym Domu Jana Długosza i w Muzeum na Zamku Sandomierskim szukano eksponatów, niegdyś należących do wspomnianego króla. Znaleziono zatem, wśród licznych sandomierskich zbiorów, koronę Kazimierza Wielkiego, poroże tura którego upolował król, jak również jego znamienity oręż. Zatem dzień 25 kwietnia bieżącego roku, czyli 683 rocznica koronacji Kazimierza Wielkiego na króla Polski i jego żony Aldony Anny Giedyminówny na królową Polski, jest czasem bardzo wzniosłym. Należy bowiem wspominać ten wielki dzień dla całego królestwa, jak też można przy okazji oglądać muzealne skarby, świadczące o jego i naszej historii.

Ewa Michałowska – Walkiewicz

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial