Ślady celtyckie w regionie świętokrzyskim

Święte kamienie Druidów

Jak wiemy, Druidzi byli kapłanami i krzewicielami celtyckiej wiary. Czynili oni swoje obrzędy wśród plemion pogańskich, które zamieszkiwały starożytną Brytanię. Wiele informacji na ich temat, dowiedzieć się możemy z rzymskich zapisków dotyczących obrzędowości celtyckiej i z ksiąg zawierających ich poezję.

 Istnienie jednego Boga

 Głosili oni zatem, istnienie jednego Boga, któremu nadali imię „Be’al”, co w języku Celtów, znaczyło „życie wszystkiego” lub „źródło wszelakich istot”. Nazwa Be’al posiada pokrewieństwo z fenickim bożkiem „Baal”, którego identyfikowano ze słońcem i jego dobroczynną mocą.

 Święte kręgi kamienne

 Do wszelkich rytuałów celtyckich, Druidzi w szczerym polu ustawiali wielkie głazy kamienne, wokół których wznosili oni swoje modły. Wierzono bowiem, że ich modlitewna moc utożsamia się z ciężarem kamiennych głazów. Druidzi rozpalali wokół tych kamieni święte ognie, by tak jak dym z ogniska i ich modlitwy wzlatywały w górę do wielbionego boga.

 Symbol boskości

 Ogień natomiast, postrzegano jako symbol boskości. Celtowie nie używali żadnych symboli reprezentujących swojego Boga, nie oddawali też czci żadnym figurkom. Nie wznosili świątyń, by odprawiać swoje rytuały. Święte miejsca, to te wyznaczone kamieniami, gdzie palono święte ogniska. Z czasem, tuż przy kamieniach, sadzono święte drzewa. Najbardziej świętymi drzewami były dęby, w których wnętrzach jak wierzono mieszkały duchy poprzednio żyjących Druidów. Dęby te, wraz z kamiennymi głazami często sytuowano w pobliżu strumieni. W ich centrum znajdował się olbrzymi, kamienny Cromlech (ołtarz). Tutaj w blasku księżyca, składano bóstwom ofiary, a w dzień, wznoszono do nich modlitwy. Druidzi mieli też inne miejsca kultu, tak zwane Cairns. Były to dużej wielkości kamienie lub stosy usypane z kamieni na szczytach wzgórz, gdzie odprawiano rytuały ku chwale słońca.

 W regionie świętokrzyskim

 Nasza redakcja zaproszona została do Fałkowa, Młodzaw i Krynek, w celu wzięcia udziału w corocznym świętowaniu Dni Celtyckich. Młodzież ze szkół średnich, ustawiła na polanie leśnej kamienne kręgi, wokół których wykonywała tańce i pokaz rytualnych obrzędów, które przed wiekami, celebrowali Druidzi. Na każdym z kamieni, wycięte były znaki celtyckie, które w wiekach minionych, wychwalały bóstwa, w które wierzyli mieszkańcy Szmaragdowej Wyspy. Palono też święte ognie, do których rzucano zioła i kolorowe kwiaty, których wonią i wyglądem, napawały się za czasów celtyckich, ich bóstwa opiekuńcze.

 We wspomnianych miejscowościach naszego województwa znajdują się liczne kamienie, które świadczą o bytności w tym miejscu, plemion celtyckich.

 

Ewa Michałowska – Walkiewicz

The following two tabs change content below.

Tadeusz Sikora

Tadeusz Sikora

Ostatnie wpisy Tadeusz Sikora (zobacz wszystkie)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial