Spacerkiem po Wiślicy

Podziwiając świętokrzyskie

Lipcowe spotkania historyczne, to cudowny czas dla miłośników minionych dziejów dotyczących naszej Ojczyzny. Kolebką naszej historii jest w dużej mierze region świętokrzyski, zatem Towarzystwo Historyczne ze Skarżyska -Kamiennej wybrało się w podróż po Wiślicy.

Dzieje Wiślicy
Wiślica (łac. Vislicia) jest miejscowością położoną w południowej części województwa świętokrzyskiego nad rzeka Nidą. Należy ona do najstarszych miejscowości w Polsce, powstałych jeszcze przed założeniem państwa polskiego. Jej historia sięga IX stulecia, gdy była centralnym ośrodkiem państwa Wiślan. Tutaj przecinały się ważne szlaki handlowe, dzięki czemu Wiślica stała się liczącym ośrodkiem gospodarczym i politycznym.
Ślady osadnictwa

Najstarsze ślady osadnictwa pochodzą z II połowy IX wieku. Prawa miejskie, Wiślica otrzymała w XIII wieku, potwierdzone później przez Władysława Łokietka w 1326 roku. Za panowania Kazimierza Wielkiego w XIV wieku nastąpiło rozbudowanie miasta. Wówczas to, wzniesiono mury obronne o trzech bramach (Krakowskiej, Buskiej i Zamkowej), rozbudowano zamek, a także wystawiono nowy kościół kolegiacki. Miasto otrzymało też szereg korzystnych przywilejów gospodarczych, np. prawo do sprzedaży soli. Tu uchwalono w 1347 roku, tzw. Statuty Wiślickie, czyli szczegółowe prawo miejskie.

A żył tu Jan Długosz

Z piętnastowieczną Wiślicą związany jest Jan Długosz, kustosz miejscowej kolegiaty, a zarazem fundator Domu Długosza i dzwonnicy. Pochodził stad także Jan z Wiślicy, poeta, autor Bellum Prutenum (wyd. w 1516 r w Krakowie) zawierającej opis bitwy grunwaldzkiej. W roku 1528 rozpoczęto budowę wodociągów miejskich, dzięki czemu powstały tu browary i gorzelnie.

Okres potopu

Najazd szwedzki znacznie zrujnował i wyludniły miasto. Po upadku powstania styczniowego, Wiślica straciła prawa miejskie i do tej pory ich nie odzyskała. W latach 1958-65 prowadzone prace archeologiczne odsłoniły w płn.- zach narożu Placu Solnego fundamenty romańskiego kościółka Św. Mikołaja z cmentarzyskiem i tzw. misą chrzcielną. Kościół ten istniał od drugiej połowy XI w. do końca XIII w., należy go uznać za jeden z najstarszych w Małopolsce. Misa chrzcielna ma kształt owalu uformowanego z gipsu i gliny, czas powstania i jej przeznaczenie są przedmiotem szerokiej dyskusji wśród historyków. W czasie wojny istniało tu getto i obóz pracy przymusowej.

Ewa Michałowska  -Walkiewicz

The following two tabs change content below.

Tadeusz Sikora

Tadeusz Sikora

Ostatnie wpisy Tadeusz Sikora (zobacz wszystkie)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial