Sport, Igrzyska, Radość!

Od dziś w Starostwie Powiatowym w Starachowicach można obejrzeć wystawę fotograficzną pt. “Pragnę zwyciężać”. Wystawa przedstawia zmagania sportowe zawodników olimpiad specjalnych podczas Światowych Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Austrii w 2017 roku. W tych Igrzyskach uczestniczyło 46 zawodników z Polski, a wśród nich była piątka z województwa świętokrzyskiego. Wystawa obrazuje emocje osób niepełnosprawnych intelektualnie, smutek i radość które towarzyszą ich rywalizacji sportowej. Prawdziwe i czyste emocje. Takie same, które towarzyszą również pełnosprawnym sportowcom w czasie Igrzysk Olimpijskich. Charakterystyczne dla osób niepełnosprawnych w tym z Zespołem Downa jest to, że tych pozytywnych emocji jest zdecydowanie więcej. Jest to o tyle ważne gdyż obecnie nie we wszystkich krajach Europy, radość osób z Zespołem Downa może być swobodnie prezentowana w przestrzeni publicznej.

Wystawa powstała i będzie wędrować po Polsce dzięki finansowemu wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W Starachowicach gospodarzem miejsca Wystawy jest Starosta Starachowicki, Pani Danuta Krępa, a uroczystego otwarcia dokonał Poseł na Sejm RP, Pan Krzysztof Lipiec. Wystawę w Starachowicach będzie można zwiedzić przynajmniej przez tydzień, potem zostanie przekazana do innych miast – powiedział Andrzej Michalski pełniący obowiązki Dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału PFRON.

Starachowice stają się ważnym ośrodkiem dla Olimpiad Specjalnych – podkreślił Grzegorz Małkus, Prezes Świętokrzyskiego Oddziału Olimpiad Specjalnych Polska. Dzięki przychylności Prezydenta Miasta Starachowice, Pana Marka Materka, władz miejskich i powiatowych oraz podległych im jednostkom, powstał pierwszy Klub Olimpiad Specjalnych w Starachowicach. W maju zostały przeprowadzone pierwsze zawody sportowe Olimpiad Specjalnych w piłce nożnej. Obecnie 70 -u zawodników z Warsztatów Terapii Zajęciowej, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego i Środowiskowego Domu Samopomocy, podejmuje treningi w Klubie “Arka”. Jest to jeden z najliczniejszych Klubów w wojewódzkich strukturach. Jeśli Klub będzie się dynamicznie rozwijał to już niebawem wśród bohaterów prezentowanych na planszach Wystawy, będą również zawodnicy ze Starachowic.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial