Sport, Igrzyska, Radość!

Od dziś w Starostwie Powiatowym w Starachowicach można obejrzeć wystawę fotograficzną pt. “Pragnę zwyciężać”. Wystawa przedstawia zmagania sportowe zawodników olimpiad specjalnych podczas Światowych Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Austrii w 2017 roku. W tych Igrzyskach uczestniczyło 46 zawodników z Polski, a wśród nich była piątka z województwa świętokrzyskiego. Wystawa obrazuje emocje osób niepełnosprawnych intelektualnie, smutek i radość które towarzyszą ich rywalizacji sportowej. Prawdziwe i czyste emocje. Takie same, które towarzyszą również pełnosprawnym sportowcom w czasie Igrzysk Olimpijskich. Charakterystyczne dla osób niepełnosprawnych w tym z Zespołem Downa jest to, że tych pozytywnych emocji jest zdecydowanie więcej. Jest to o tyle ważne gdyż obecnie nie we wszystkich krajach Europy, radość osób z Zespołem Downa może być swobodnie prezentowana w przestrzeni publicznej.

Wystawa powstała i będzie wędrować po Polsce dzięki finansowemu wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W Starachowicach gospodarzem miejsca Wystawy jest Starosta Starachowicki, Pani Danuta Krępa, a uroczystego otwarcia dokonał Poseł na Sejm RP, Pan Krzysztof Lipiec. Wystawę w Starachowicach będzie można zwiedzić przynajmniej przez tydzień, potem zostanie przekazana do innych miast – powiedział Andrzej Michalski pełniący obowiązki Dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału PFRON.

Starachowice stają się ważnym ośrodkiem dla Olimpiad Specjalnych – podkreślił Grzegorz Małkus, Prezes Świętokrzyskiego Oddziału Olimpiad Specjalnych Polska. Dzięki przychylności Prezydenta Miasta Starachowice, Pana Marka Materka, władz miejskich i powiatowych oraz podległych im jednostkom, powstał pierwszy Klub Olimpiad Specjalnych w Starachowicach. W maju zostały przeprowadzone pierwsze zawody sportowe Olimpiad Specjalnych w piłce nożnej. Obecnie 70 -u zawodników z Warsztatów Terapii Zajęciowej, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego i Środowiskowego Domu Samopomocy, podejmuje treningi w Klubie “Arka”. Jest to jeden z najliczniejszych Klubów w wojewódzkich strukturach. Jeśli Klub będzie się dynamicznie rozwijał to już niebawem wśród bohaterów prezentowanych na planszach Wystawy, będą również zawodnicy ze Starachowic.

The following two tabs change content below.
Grzegorz Małkus

Grzegorz Małkus

Grzegorz Małkus, Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, studia podyplomowe: Zarządzanie Nowoczesną Szkołą - Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Organizacja Pomocy Specjalnej - UJ, Sport Osób Niepełnosprawnych - AWF w Warszawie, Jakość Stanowienia Prawa - Uniwersytet Warszawski.
Grzegorz Małkus

Ostatnie wpisy Grzegorz Małkus (zobacz wszystkie)