22.1 C
Nowy Jork

Spotkanie na temat pozyskiwania dofinansowania z WFOŚiGW

Published:

W najbliższą środę 11 stycznia w Skarżysku odbędzie się spotkanie na temat możliwości pozyskiwania przez mieszkańców i przedsiębiorców dofinansowań do inwestycji z zakresu ochrony środowiska, m.in. termomodernizacji budynku, instalacji fotowoltaicznych, czy wymiany pieca.

Spotkanie odbędzie się o godzinie 16.00 w Miejskim Centrum Kultury. Wezmą w nim udział między innymi przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Tematyka spotkania:

– system doradztwa energetycznego WFOŚGW w Kielcach

– znaczenie planowania działań w procesie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną – plany gospodarki niskoemisyjnej WFOŚGW w Kielcach

– dofinansowanie przedsięwzięć ze środków WFOŚiGW w Kielcach, w tym realizowanych przez przedsiębiorców i przez osoby fizyczne (termomodernizacja budynków mieszkalnych, wymiana źródła ciepła na niskoemisyjne lub nieemisyjne, instalacje OZE, inne działania w ramach Programu dla osób fizycznych „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków” – WFOŚGW w Kielcach)

– możliwość dofinansowania zadań z RPO WŚ (Punkt Informacyjny RPO WŚ).

– możliwości pomocy ze ŚCITT, Funduszu Pożyczkowego i Funduszu Poręczeniowego (przedstawiciele poszczególnych podmiotów).

źródło: um.skarzysko.pl

Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora

Related articles

Recent articles

spot_img