16.4 C
Nowy Jork

Strategia dla Trójmiasta nad Kamienną

Published:

Finiszują konsultacje społeczne w sprawie strategii rozwoju dla perspektywy 2014-2020 trzech miast znad Kamiennej. Strategia opracowywana jest głównie w oparciu o wnioski i założenia samorządów miast Skarżyska-Kamiennej, Starachowic i Ostrowca Świętokrzyskiego oraz powiatów skarżyskiego, starachowickiego i ostrowieckiego. Na terenie Skarżyska-Kamiennej odbyły się dwa takie spotkania konsultacyjne. Ostatnie było 6 kwietnia w sali Herbowej Starostwa Powiatowego. I trudno tak to nazwać gdyż oprócz kilku urzędników, paru radnych i przedstawiciel władz, nie było nikogo ze zwykłych mieszkańców miasta czy powiatu. A po ukończeniu i przyjęciu będzie to dokument planistyczny na podstawie którego będą dedykowane środki unijne. Warto zatem zapoznać się z głównymi założeniami tego dokumentu, zastanowić i zgłosić swoje uwagi do jego twórców. Już na pierwszy rzut oka widać kilka zagrożeń i niekonsekwencji w tym tworzonym dokumencie. I dobrze by było, by zarówno autorzy jak również lokalne władze samorządowe, zadbały o ich dopracowanie. Oto kilka z nich:

  • jednym z pierwszych celów jest założenie, że realizacja strategii będzie opierać się o decyzje rad osiedlowych w ramach budżetów partycypacyjnych. Jak z tym jest na naszym podwórku każdy widzi. Ile działa rad osiedlowych, jaka jest w nich reprezentacja mieszkańców i jak bardzo dzielą mieszkańców środki partycypacyjne nie trzeba nikomu tłumaczyć.

  • Zintegrowany lokalny transport zbiorowy oparty o jednakową taryfę cenową będzie bardzo trudny do osiągnięcia z uwagi na różne interesy, koszty własne i system ulg i dopłat. Co zresztą jest bardzo mocno powiązane z budżetami samorządów, a te są różne.

  • W wykazie inwestycji kluczowych brak jest budowy zbiornika „Bzin”, o który poprzednicy bardzo mocno zabiegali. Też nie trzeba tłumaczyć nikomu jak ważna i kluczowa dla Skarżyska-Kamiennej i jego rozwoju jest ta inwestycja. Ale brak jest też w tym dokumencie szumnie zapowiadanego przez Prezydenta parku rozrywki na Bernatce.

  • Brakuje również w założeniach do turystycznego rozwoju regionu, powiązania ścieżek rowerowych z główną trasą rowerową Polski Wschodniej Green Velo, która bierze swój początek w Powiecie Koneckim, biegnie przez Świętokrzyskie, Lubelskie, Podlaskie, Warmińsko-mazurskie i kończy w Pomorskim.

  • I najważniejszy problem, to ciągły brak wiedzy odnośnie budżetowania. Ten brak wiedzy dotyczy zarówno wysokości środków unijnych na poszczególne zadania jak również wysokości udziału środków własnych poszczególnych samorządów. I z tym jest największy problem gdyż patrząc na wieloletnie prognozy finansowe czy to naszego miasta czy powiatu, delikatnie mówiąc, nie ma czym zaszaleć. I nie jest kwestia zadłużenia. Rozbudowana struktura administracji, pochłania wszystkie bieżące dochody tych samorządów.

Warto więc dotrzeć do tego dokumentu i poważnie go potraktować, bo co dziś zostanie zaniedbane, jutro będzie trudno naprawić.

Grzegorz Małkus

Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora
Tadeusz Sikora

Related articles

Recent articles

spot_img