Stwórz logo Rady Seniorów Powiatu Skarżyskiego.


Zarząd Powiatu Skarżyskiego i Prezydium Rady Seniorów Powiatu Skarżyskiego ogłasza konkurs na logo Rady Seniorów. Najlepszy wzór zostanie wybrany przez komisję konkursową, a autor najlepszej pracy otrzyma nagrodę rzeczową. Logo musi uwzględniać cele i zadania realizowane przez Radę Seniorów, opisane w jego statucie oraz zawierać odwołanie do powiatu skarżyskiego. Udział w konkursie może wziąć każdy mieszkaniec powiatu skarżyskiego. Udział w konkursie może wziąć każdy mieszkaniec powiatu skarżyskiego.

Jak informuje wicestarosta Anna Leżańska przy ocenie nadesłanych prac Komisja Konkursowa kierować będzie się przede wszystkim pomysłowością, oryginalnością i estetyką wykonania oraz walorami użytkowymi logo. Ponadto przy ocenie prac uwzględnione będzie kryterium zgodności z wymogami zawartymi w regulaminie konkursu.

Projekt logo należy złożyć do Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, w terminie do 24 maja 2019 roku, w formie wydruku w formacie A4 w wersji kolorowej i monochromatycznej oraz z określeniem konstrukcji pola ochronnego logo. Ponadto projekt logo należy dołączyć na płycie CD lub DVD, w postaci wektorowej (dopuszczalne formaty: CDR, SVG, EPS, AI) oraz w postaci bitmapy (format PNG, 300 DPI, rozmiar A4). Biorąc pod uwagę przeznaczenie projektu, autor powinien zadbać o łatwość reprodukcji, w tym uwzględnić użycie modelu barw CMYK.

źródło: www.skarzysko.powiat.pl

Regulamin:  https://skarzysko.powiat.pl/pliki/2019/04/regulamin_konkursu_na_logo.doc

Formularz zgłoszeniowy:  https://skarzysko.powiat.pl/pliki/2019/04/FORMULARZ_ZG%C5%81OSZENIOWY_DO_KONKURSU.docx

 

 The following two tabs change content below.

Może Ci się również spodoba

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial