Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Stowarzyszenie na rzecz Niepełnosprawnych SPES informuje, że do dnia 5 kwietnia 2018 roku przyjmowane będą wnioski od rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym.

Realizowany przez Stowarzyszenie na rzecz Niepełnosprawnych SPES Program Pomocy Dzieciom ma na celu pomoc rodzinom znajdującym się w ciężkiej sytuacji finansowej, sprawującym opiekę nad dziećmi wymagającymi wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

Wnioski można składać drogą elektroniczną poprzez stronę internetową www.spes.org.pl/stypendia

Szczegółowe informacje na temat Programu Pomocy Dzieciom, realizowanego przez Stowarzyszenie na rzecz Niepełnosprawnych SPES znajdują się na stronie www.dla-dzieci.spes.org.pl

The following two tabs change content below.
Mariusz Bodo

Mariusz Bodo

Mariusz Bodo, absolwent studiów menadżerskich Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe Executive Master of Business Administration. Żona Aneta. Szczęśliwy ojciec dwójki dzieci. Kuba lat 14 i Maja lat 6. Obecnie Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym, Radny Rady Miasta Skarżyska kadencji 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023