SUKICES MŁODYCH STOLARZY ZE SKARŻYSKA

Michał Bąk i Sebastian Osuch uczniowie III klasy zasadniczej szkoły zawodowej i jednocześnie uczestnicy Ochotniczego Hufca Pracy w Skarżysku – Kamiennej odnieśli spektakularny sukces. Jako drużyna reprezentowali województwo świętokrzyskie w Ogólnopolskim Konkursie OHP „Sprawny w zawodzie, bezpieczny w pracy”, który odbył się w dniach 15 – 18 maja w Pasłęku (woj. warmińsko-mazurskie). Wzięło w nim udział 14 drużyn z różnych stron naszego kraju, reprezentujących poszczególne województwa.  Skarżyscy adepci sztuki stolarskiej wykazali się dużą wiedzą teoretyczną dotyczącą zawodu, jak również dużymi umiejętnościami praktycznymi. Ich zadaniem było wykonanie od podstaw drewnianego stołu. W ostatecznej kwalifikacji drużyna ze Skarżyska zdobyła zaszczytne II miejsce w Polsce.

Michał i Sebastian wiedzę teoretyczną w zawodzie zdobywają w zasadniczych szkołach zawodowych w Zespole Szkół Samochodowo – Usługowych (Michał) i w Niepublicznej Szkole „Awans” (Sebastian). Praktycznej nauki zawodu uczą się w prywatnym zakładzie stolarskim „Meblark”. Właścicielem zakładu, a jednocześnie mentorem uczniów jest pan Arkadiusz Janowski.

Skarżyscy laureaci konkursu otrzymali cenne nagrody – każdy z nich stał się właścicielem szlifierki, wkrętarki i okularów ochronnych. Dodatkową atrakcją dla uczestników konkursu była wycieczka do Elbląga, w trakcie której uczestnicy zwiedzili Stare Miasto, podziwiali statki cumujące na Kanale Elbląskim i korzystali z atrakcji „Nowej Holandii”. Ponadto właściciel zakładu „Meblark” ufundował dla chłopców dodatkowe nagrody, które otrzymali po powrocie do Skarżyska.

Obecnie chłopcy kończą naukę i przygotowują się do egzaminów zawodowych, które w ich przypadku będą już pewnie tylko formalnym potwierdzeniem kwalifikacji.

 

Fot. 1 – Michał Bąk i Sebastian Osuch z właścicielem zakładu Arkadiuszem Janowskim.

Fot. 2 – Michał Bąk w trakcie praktycznej nauki zawodu w zakładzie „Meblark”.

Fot. 3 – Sebastian Osuch w trakcie praktycznej nauki zawodu w zakładzie „Meblark”.

Fot. 4 – Puchar zdobyty przez drużynę ze skarżyskiego Hufca Pracy.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial