Święto Chrztu Polski

22 lutego 2019 roku weszła w życie ustawa ustanawiające w dniu 14 kwietnia Święto Chrztu Polski. O samym wydarzeniu wiemy niewiele. W pracach historyków zajmujących się początkami państwa polskiego więcej jest pytań i przypuszczeń niż pewnych na sto procent faktów.

Pierwsza zapisana data Chrztu Mieszka I pochodzi z XII w. Została zapisana w Roczniku świętokrzyskim dawnym ( zwanym także Rocznikiem Dawnym lub Rocznik krakowskim dawnym) W dwóch krótkich zapiskach autor Rocznika podał, że w roku 966 Dobrawa przybyła do Mieszka, a ten w roku 967 przyjął chrzest. 966 rok jak datę chrztu podaje spisany ok. 1266 r. Rocznik kapituły krakowskiej, którego autor czerpał informację z zaginionego rocznika krakowskiego Annales regni Polonorum deperditi, wywodzącego się z Rocznika Rychezy.

Prof. Jasiński z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i PAN (Biblioteka Kórnicka) mówi, że „okoliczności tego wydarzenia to dla dzisiejszej nauki wciąż równanie z dziesięcioma niewiadomymi”. Roczniki polskie pod rokiem 966 zanotowały: Mieszko książę Polski został ochrzczony. W tak lakoniczny sposób zanotowano najbardziej przełomowy moment w historii Polski – pisze prof. Jasiński w artykule „Chrzest Polski”.

O głównym bohaterze czyli księciu Polan Mieszku informacje są skąpe. Wiemy, że w momencie chrztu, który przyjął na Wielkanoc 966 roku, miał ponad 30 lat. Ile dokładnie – nie wiadomo, gdyż nie ma pewności co do roku jego urodzin. Są historycy, którzy przyjmują, że urodził się w latach 932-935, ale inni podają znacznie szerszy przedział czasowy, między 922 a 945 rokiem. Od około 960 roku Mieszko był samodzielnym władcą państwa, którego głównym grodem było Gniezno.

The following two tabs change content below.

Może Ci się również spodoba

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial