Świętokrzyskie Dni Profilaktyki w Skarżysku

Tuż przed długim weekendem wychowankowie skarżyskiego hufca uczestniczyli w dwóch wydarzeniach w ramach Świętokrzyskich Dni Profilaktyki.

20 maja gościła w hufcu pani Małgorzata Gruca-Kasprzyk kurator Sądu Rodzinnego w Skarżysku-Kamiennej. Pani kurator przeprowadziła z młodzieżą pogadankę na temat rodziny w świetle polskiego prawa. Posługując się przykładami omówiła problemy, jakie wynikają z niewłaściwego funkcjonowania rodziny. Poza spotkaniem grupowym odbyły się również rozmowy indywidualne uczestników OHP oraz ich rodziców z kuratorem, które dotyczyły konkretnych problemów rodzinnych.
Natomiast w poniedziałek 23 maja młodzież wzięła udział w rozstrzygnięciu konkursu multimedialnego pod hasłem „Rodzina, Twój Przyjazny Świat” organizowanego przez Sanepid, przy współudziale m.in. skarżyskiego OHP. Impreza połączona była ze spotkaniem edukacyjnym. Rozpoczęło się ono od wykładu terapeuty uzależnień pana Pawła Włoska, który przedstawił, jaki wpływ na kształtowanie i funkcjonowanie rodziny mają uzależnienia. Następnie głos zabrała psycholog pani Joanna Kędziora, która zwróciła uwagę młodzieży na fundamentalne wartości kształtujące rodzinę oraz na znaczenie rodziny w XXI wieku. Na zakończenie głos zabrała policjantka pani aspirant Anna Sławińska, która omówiła zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny w kontekście pracy policjanta.
Kolejnym punktem programu było rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród.

Fot. 1. Spotkanie młodzieży z kuratorem.
Fot. 2. Prelekcja terapeuty d.s. uzależnień.
Fot. 3. Wykład psycholog.
Fot. 4. Pogadanka policjantki.
Fot. 5. Nagrody

Fot.1

Fot. 2.

Fot. 3.

Fot. 4.

Fot. 5.

The following two tabs change content below.

Tadeusz Sikora

Tadeusz Sikora

Ostatnie wpisy Tadeusz Sikora (zobacz wszystkie)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial